Barometer

De barometer van Plein 013 geeft op hoofdlijnen aan hoe het er voor staat met het samenwerkingsverband. Gaan er minder kinderen naar het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs? Hoe worden de scholen financieel gesteund? Hoe besluit Plein 013 over de aangevraagde arrangementen? Hoeveel thuiszitters hebben de scholen van Plein 013? Zijn er veel klachten of bezwaren ingediend? Deze en andere vragen zijn terug te vinden in de Barometer.

Mist u nog informatie of heeft u vragen? Suggesties zijn welkom: info@plein013.nl

 

Maak hieronder een keuze:

Aantal en soort verwijzingen

Leeftijd bij verwijzing

Thuiszitters

Arrangementen

Baten en lasten van het samenwerkingsverband

Ondersteuningsbudget voor de scholen

Hoe zetten de scholen het ondersteuningsbudget in

Klachten

Ten opzichte van andere samenwerkingsverbanden

Jaarverslag en ondersteuningsbudgetten


background

 

Ontmoeten, verbinden, versterken