Arrangementen

Deze pagina geeft inzicht in de soorten arrangementen die de scholen bij Plein 013 aanvragen. Er zijn drie soorten arrangementen: een geldbedrag om het arrangement in de eigen school te kunnen uitvoeren, een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs (SBO) of een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs (SO).

In de tweede grafiek is te lezen hoe Plein 013 de aanvragen van de scholen heeft beoordeeld. Zijn er veel aanvragen afgewezen? Zijn er veel aanvragen aangepast? Hoeveel aanvragen kregen een positief besluit?

Bron: jaarverslag Loket Plein 013