Baten en lasten van het samenwerkingsverband

Deze pagina geeft zicht op hoe het samenwerkingsverband in hoofdlijn de middelen besteedt.

 

Hoe verdeelt het samenwerkingsverband de middelen die zij ontvang?

Iets meer dan de helft van de middelen gaat naar de schoolbesturen (scholenmodel). Voor deze systematiek is gekozen omdat Plein 013 landelijk gezien een hoge deelname heeft aan SBO en SO en de hoge kosten daarvan moet terugbrengen tot het landelijk gemiddelde. Met deze keuze hoopt Plein 013 de scholen meer kostenbewust te maken en beleidsruimte te geven om met het budget meer kinderen in de eigen school te begeleiden.
Zie ook de pagina Ondersteuningsbudget om te zien hoe de scholen het budget in de eigen school inzetten.

 

Hoe wordt het deel van het samenwerkingsverband (48% van het totaalbudget) besteed?

Van het beschikbare budtet wordt 45% ingezet voor de afdracht van kinderen in het SO en SBO. Het restant (55%) wordt gebruikt voor rechtstreekse ondersteuning aan de scholen door middel van consulenten. Het restant (29%) voor bedrijfsvoering, onderzoek projecten en pilots.

 

Hoe wordt het scholendeel (52% van het totaalbudget) ingezet?

Van het beschikbare budget wordt 46% ingezet voor afdracht van kinderen in het SO en SBO. Het restant (54%) kan de school inzetten voor extra ondersteuning in de eigen school.