Besteding budget in de scholen

Hoe zetten de scholen het ondersteuningsbudget in dat ze van het samenwerkingsverband ontvangen? Kiest de school er voor om meer handen in de klas te organiseren, bijvoorbeeld met onderwijsassistenten? Of kiest de school er voor om kinderen een aantal keren in de week in aparte klasjes extra ondersteuning te bieden? Gebruikt de school het budget om speciale materialen aan te schaffen? Of doet de school veel extra om het team en de leraren bij te scholen? Sommige scholen reserveren geld omdat in de komende jaren het budget naar verwachting lager zal worden.

De grafiek laat het gemiddelde zien. Scholen kunnen daar sterk van afwijken. Informeer bij de directeur of de MR naar de details van de eigen school. De gegevens van 2015-2016 zijn nog voorlopig omdat nog niet alle verantwoordingen zijn verwerkt.

Het ondersteuningsbudget is bedoeld voor extra ondersteuning in de klas en in de school, dus voor kinderen die zijn aangewezen op extra hulp. De school legt aan het eind van het schooljaar verantwoording af aan het samenwerkingsverband over de besteding van het ondersteuningsbudget. De MR wordt daarbij betrokken.

Bron: verantwoordingsdocumenten van de scholen over de inzet van ondersteuningsbudget 2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017. De gegevens over 2017-2018 zijn nog niet bekend.