Jaarverslag

Een belangrijk doel van Passend onderwijs is om voor elk kind een passend onderwijsaanbod te vinden. Daarvoor ontvangt het samenwerkingsverband middelen die ze daarbij kan inzetten. Het samenwerkingsverband legt elk jaar door middel van een jaarverslag verantwoording af over hoe de middelen worden ingezet om dit doel te bereiken. Plein 013 vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden kunnen zien hoe deze middelen zijn ingezet. Omdat Plein 013 een groot deel van de middelen overhevelt naar de scholen is ook een overzicht opgenomen van de ondersteuningsbudgetten die de scholen ontvangen.

 

Jaarverslag 2015 Plein 013

Jaarverslag 2016 Plein 013

Jaarverslag 2017 Plein 013

Jaarverslag 2018 Plein 013

Jaarverslag 2019 Plein 013


 

Ontmoeten, verbinden, versterken