Landelijk

Op deze pagina is de positie van Plein 013 weergegeven ten opzichte van de overige 75 samenwerkingsverbanden voor PO in Nederland. De positie van Plein 013 is herkenbaar aan de blauwe kleur.
Bron: Dashboard voor samenwerkingsverbanden t=2016

===============================================================================
Met de veertiende plaats (van de 76 samenwerkingsverbanden in Nederland) hoort Plein 013 tot de samenwerkingsverbanden die veel kinderen verwijzen naar het Speciaal basisonderwijs (SBO).

Deelname SBO 1-10-2016
===============================================================================
Met de 40e plaats (van de 76 samenwerkingsverbanden in Nederland) hoort Plein 013 tot de samenwerkingsverbanden die  gemiddeld kinderen verwijzen naar het Speciaal onderwijs (SO).
Deelname SO 1-10-2016

===============================================================================
Wat voor soort arrangementen Speciaal onderwijs (SO) zijn daarbij door Plein 013 afgegeven en hoe verhouden deze zich tot de andere samenwerkingsverbanden?

Categorie LAAG   (42e positie)

Deelname SO Laag 1-10-2016
===============================================================================

Categorie MIDDEN  (18e positie)

Deelname SO Midden 1-10-2016
===============================================================================

Categorie HOOG  (22e positie)

Deelname SO Hoog 1-10-2016

Plein 013 geeft ten opzichte van de andere Samenwerkingsverbanden in Nederland relatief minder arrangementen LAAG af en relatief veel arrangementen MIDDEN en HOOG af.

Ontmoeten, verbinden, versterken

==