Ondersteuningsbudget

Deze pagina geeft zicht op de bedragen die de scholen voor de extra ondersteuning ontvangen. De scholen van Plein 013 ontvangen een groot budget maar zijn financieel ook verantwoordelijk voor het verwijzen van kinderen naar SBO of SO. Een school die veel naar SBO of SO verwijst houdt dus minder geld over voor ondersteuning binnen de eigen school.

Voor deze systematiek is gekozen omdat Plein 013 landelijk gezien een hoge deelname heeft aan SBO en SO en de hoge kosten daarvan moet terugbrengen tot het landelijk gemiddelde.

Met deze keuze hoopt Plein 013 de scholen meer kostenbewust te maken en beleidsruimte te geven om met het budget meer kinderen in de eigen school te begeleiden.

De bedragen zijn gemiddeld en per leerling. Dat wil zeggen dat een basisschool met 300 leerlingen een bedrag van 300 x 339,74 ontvangt. Na aftrek van de kosten voor leerlingen in het SBO en SO resteert dan gemiddeld een bedrag van 198,42 per leerling. Voor deze school is dan 300 x 198,42 is 59.526 euro beschikbaar voor ondersteuning aan de kinderen binnen de eigen school.

Bron: ondersteuningsplan 2016-2018 Plein 013; begroting en meerjarenbegroting Plein 013

Niet alle kosten voor het SBO en SO worden door de scholen betaald. Er zijn drie groepen kinderen waarvoor Plein 013 de kosten voor SBO of SO betaalt:

-kinderen uit medisch kinderdagverblijven
-kinderen die nog geen jaar op school zitten
-kinderen die zijn aangewezen op ondersteuning categorie Hoog

In totaal gaat het daarbij om 39% van de kosten SBO en 66% van de kosten SO.