Thuiszitters

Een belangrijk doel van Passend onderwijs is om voor elk kind een passend onderwijsaanbod te vinden. Het aantal thuiszitters is een belangrijke graadmeter. In dit overzicht is te lezen hoeveel thuiszitters in onze regio in totaal werden aangemeld en voor hoeveel thuiszitters in onze regio een passende oplossing werd gevonden.

Bron: Overlegtafel Thuiszitters met Leerplicht regiogemeenten