IB-Netwerk

Bestanden schooljaar 2020-2021

WINTER

Prentenboekenlijst Yvette JRKnetwerk

Kamerbrief evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs

Agenda Plein 013-IB netwerk Winter

2021 jan Plein 013 IBnetwerk

Het nieuwe onderwijs resultaten model

HERFST

Samen leren, samen leven Webinar TOTAAL

Verslag webinar Samen leren-samen leven 28 okt 20

Resultaat infographic interprofessioneel werken

P20129 PLE factsheet Ochtendprogramma

2020 okt PPT IBnetwerk Herfst

2020-Okt. Online lesbrief – Herfst – IB netwerken Plein 013

Amsterdamse-beroepsstandaard

De Vlaming, W. (2019). Samen bouwen aan een professionele leergemeenschap

Laros & Laros. Professionele leergemeenschappen. IBer tot hier en u verder

LBBO (2018). Beroepsstandaard voor de IB-er Bekwaamheidseise

Mededelingen IB-netwerk Herfst 2020

Bestanden schooljaar 2019-2020

WINTER

Hattie, Timberley (2007). Feedbackmodel – Power of feedback

Bergh, v.d., Ros, A. (2015). Begeleiden van actief leren. H5. Zelfsturing

2020-jan-Plein 013-IBnetwerk-PPT

Van den Brekel (2020). Lerend team traint zelfsturing. TIB 10.1 p.31-33

Wijzigingen OenO mrt 2020

HERFST

2019-Okt-Plein 013-PPT-IB netwerk.def

Pareltje: Selfie-Lab (filmpje)

Interview Petra Kerstens: Drama en spel als orthopedagogisch middel (filmpje)

Van Overveld, K. (2017). Gedragsproblemen – Zorg Primair

Van Overveld K. (2013). Sociaal emotioneel leren

Thuiszitten

Bijlage 10c bij jaarplan 1 Loket Ontwikkelingsperspectief

Bijlage 10b bij jaarplan 1 Loket Categoriebepaling

Bestanden schooljaar 2018-2019

ZOMER

2019 Zomer-Plein 013-PPT

A3-Plaat-Samen-kom-je-verder!

Van Swet, Den Otter (2017). Vier jaar kenniskring Leerkracht in Samenwerken

Ondersteuningsroute-po

LENTE

2019 Lente IB netwerk Plein 013

Lente 2019 Agenda-Plein 013-IB netwerk

Pameijer De Vries (2014). School en ouders. Samen sterker dan alleen

Vries, P. de (2015). Zet ouders in hun kracht

HERFST
Agenda IB-netwerk Herfst 2018

2018-okt-Plein 013-PPT-IB netwerk.

Geurts E. (2016). Aegeo. Zo werk jij traumasensitief

WINTER

2019-jan -Plein 013-IB netwerk-Agenda Winter (def)

2019-jan -Plein 013-IBnetwerk-PPT

Introductiebrief PfS voor scholen dec 2019_

TTV – info basisscholen

TTV_11327_Folder_A5_2 (1)

Werkbladen Winter 2019

BESTANDEN VAN VOORGAANDE JAREN

Bestanden schooljaar 2017-2018

HERFST

2017-10-12 Agenda IB-netwerk Herfst 2017

Berg, Ros (2017). Beter onderwijs. Zoek het uit. Aanrader 1

Berg, Ros (2017). Beter onderwijs. Zoek het uit. Aanrader 4

Berg, van den (2017). Waarderen van diversiteit

Gijzen, W. (2017). Vier indicatoren voor passend onderwijs in elke klas

School aan Zet – Kwaliteitskaart Opbrengstgericht werken

2017-okt-Agenda IB-netwerk Herfst 2017

2017-okt-Remmerswaal (2015). Niveaus in groepen

2017-okt-Plein 013-PPT-IB netwerk

2017-okt-ijsbergmodel Mc. Clealand

2017-okt-Gijzen, W. (2017). Vier indicatoren voor passend onderwijs in elke klas

2017-okt-Berg, van den (2017). Waarderen van diversiteit

2017-okt-Berg, Ros (2017). Beter onderwijs. Zoek het uit. Aanrader 1

WINTER

2018-jan -Plein 013-IB netwerk-Agenda bij2

Oostrik (2009). Herstelrecht

NJI (2015). Van dwars gedrag tot gedragsstoornis

2018-jan -Plein 013-IBnetwerk-PPT.docx

LENTE

AOA informatie

Bronnen leren leren

De Tilburgse TussenVoorziening is klaar voor de start maart 2018 (003)

Doorn E. van (2018). Cognitieve functies in relatie tot de executieve functies. Bodegraven Stibco

Lente 2018 – Plein 013 – IB netwerk – Agenda

Mededeling Thuiszitterspact IB netwerk

PPT Kansrijk en Talent in Beeld

ZOMER
2018-06-Zomer-Plein 013-PPT

Biesta (2018). De doeldomeinen van onderwijs. NIVOZ

Biesta (2018). Tijd-voor-pedagogiek

Onderzoekskader+voorschoolse+educatie+en+primair+onderwijs

Reactie IBers-consulenten notenkrakers

Zeegers (2017). Veranderend toezicht

Zomer 2018 – Agenda – IB netwerk Plein 013

Bestanden schooljaar 2016-2017

HERFST

2016-okt-plein-013-ib-netwerk-agenda-herfst

2016-lente-plein-013-opp

2016-okt-bakx-a-2010-opbrengstgericht-werken-in-het-basisonderwijs

2016-okt-laros-n-2014-ontwikkelen-van-een-passend-onderwijsarrangement-tib43-2014

2016-okt-oomens-kooij-ech-weijers-2013-het-ontwikkelingsperspectief-gebruik-inhoud-verwachtingen-utrecht-oberon

2016-okt-wetsvoorstel-over-invoeren-vaststellen-handelingsdeel-ontwikkelingsperspectief-na-overeenstemming-met-ouders

2016-okt-onderzoekskader-po-13-juni-2016

2016-okt-plein-013-ppt-ib-netwerk

WINTER

2017-jan -Plein 013-IB netwerk-Agenda bij2

2017-jan-NJI (2014). Top-10-Ondersteuningsvragen-in-het-onderwijs

Interview met José Wichers – Bots

LENTE

2017-Lente- Plein 013 – IB netwerk – Agenda bijeenkomst 3

2017-Lente-Checklist_casuistiekbesprekingen_ZAT

2017-Lente-Plein 013-PPT-IB netwerk

2017-Lente-PO_Handreiking_effectiefenefficientzorgteamopschool

ZOMER

Mededelingen IB-netwerk Plein 013 mei 2017

2017-zomer- Assem, H.v.d, Vlaming, J. (2016). Cirkel van ondersteuning

2017-zomer- Onderwijsraad (2007). Kader culturele diversiteit

2017-zomer- Plein 013 – IB netwerk – Agenda

2017-zomer- School aan Zet (2013). Kwaliteitskaart collectieve ambitie en persoonlijk meesterschap

2017-zomer- Schuman, H. (2017). De ib’er in de inclusieve school

2017-mei Toegang dyslexie IB netwerk

Onderwijsverslag_ De Staat van het Onderwijs 2-3 De leraar

presentatie Onderzoek Steunpunt Hoogbegaafdheid Publicatie Binnenplein013

2017-06-Zomer-Plein 013-PPT

Bestanden schooljaar 2015-2016

HERFST

2015-10 Plein 013 – IB netwerk – Agenda bijeenkomst 1

2015-10 Kwaliteitskaart_Collectieve_ambitie_en_persoonlijk_meesterschap_01

2015-10 Ontwikkelmodel_Samen leren inhoud geven2015-10 Passend-Onderwijzen

2015-10 Passend-Onderwijzen

2015-okt -Plein 013-Presentatie en mededelingen

2015-okt.-Plein 013-GROW-intervisie

2015-okt-PechaKucha Voicing

2015-okt-VB groepsprofiel gr 5-leeslijn

WINTER

2016-jan.- Plein 013 – IB netwerk – Agenda bijeenkomst 2

2016-jan.- Koning-Opbrengstgericht werken, passsend onderwijs en nog meer…

2016-jan.- Bakx, Ros,Teune(2012). Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen

2016-jan.- Plein 013-PPT-IB netwerk

2016-jan.- inspiratie-Annelies de Hoop-De kleurles

2016-jan.- inspiratie-Engelbert Zoontjes-Zorgdocument

2016-jan.- inspiratie-Marloes Bastianen-Beelddenken

2016-jan.- Vermaas-Zelfscan-Opbrengstgericht werken

2016-jan.- Miedema.I-2012-Indiceren en arrangeren M&O

LENTE

Lente 2016 – Hart van Brabant (2015). De toegang

Lente 2016 – Keijzer, H. de en Rooijen, R. van ( 2015) Een kritisch reflexief gesprek tussen leraren

Lente 2016 – Moerkens, M. (2011). Naar een Handelingsgericht zorgteam en ZAT

Lente 2016 – NJI (2015). Wegwijs in de wetten van het jeugdstelsel. Utrecht, NJI

Lente 2016 – Otter, M. den, Zon, A. van (2016). Het bouwen aan relatienetwerken. Bewust werken aan samenwerken, systeemdenken, participatie en voicing. PLPO

Lente 2016 – Swet, J. van (2015). Samenwerken is samen leren. TvO. Dordrecht, Instondo

Lente 2016 – Meersbergen, E. v., Jeninga, J. (2012) De ecologie van de leerling. Ts v Orthopedagogiek 51,4, p.175-185 Lente 2016 – Meersbergen, Jeninga (2012). Checklist De ecologie van de leerling

Lente 2016 – Meersbergen, Jeninga (2012). Checklist De ecologie van de leerling

2016-Lente-Plein 013-PPT-IB netwerk.def

ZOMER

2016-06-Zomer-Agenda bijeenkomst 4 Plein 013 – IB netwerk –

2016-06 Kwaliteitskaart_Collectieve_ambitie_en_persoonlijk_meesterschap_01

2016-06 Otter, M. den (2015). De stem van de leerkracht. Voicing, geef leerlingen een stem

2016-06 Tjepkema, S., Verheijen, L. Appreciative Inquiry

2016-06 Vlaming, W. de (2016). De coachende onderzoeker. Praktijkgericht onderzoek. Eigenaarschap en empowerment van betrokkenen

2016-06-Zomer-Plein 013-PPT-IB netwerk 2016-06-Zomer-Rekenhuiskamer-S.Geerts 2016-06-Zomer-Werkblad-Appreciative Inquiry

2016-06-Zomer-Rekenhuiskamer-S.Geerts

2016-06-Zomer-Werkblad-Appreciative Inquiry

Bestanden schooljaar 2014-2015

Verslag IBbijeenkomst Plein 013 lente 2014

Presentatie IB- netwerk juni 2014-3

Tilburg Presentatie Loket Plein013 (IB netwerk)

IB- netwerk winter december 2014

IBnetwerk winter 2014-OenO en Loket Plein 013

Passend Onderwijzen

background

Ontmoeten, verbinden, versterken

Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. We doen dit bij voorkeur in de gewone basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming, werken we nauw samen met andere partners, die ouders en scholen daarbij ondersteunen.