Disclaimer mailbericht

Aan dit bericht, waaronder ook de eventuele bijlagen worden bedoeld, kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan persoonlijke en vertrouwelijke informatie bevatten. Het bekend maken, kopiëren en verspreiden van een bericht dat niet voor u bestemd is, is niet toegestaan. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk het direct te vernietigen en de afzender te informeren. Twijfelt u over de juistheid of volledigheid van dit bericht? Neem dan contact met ons op.

Plein 013 stimuleert digitale correspondentie zodat het milieu bespaard wordt. Denk dus aan het milieu voordat u berichten uitprint.