Via deze link krijgt u zicht op de Kwaliteitskalender van Plein 013. Beleidsmedewerker Femke Janssen werkt binnen een werkgroep nauw samen met kwaliteitsmedewerkers van de diverse besturen. Onderlinge afstemming is van groot belang als je samen goed onderwijs wilt inrichten. Dankzij de Kwaliteitskalender, die steeds verder vorm krijgt, wordt het vanzelfsprekend de zaken die Samenwerkingsverband Plein 013 raken te monitoren.