Beste collega,

Op 27 februari 2019 heeft het samenwerkingsverband Plein 013 een studieochtend georganiseerd. Graag informeren wij u over de evaluatie en opbrengsten van deze ochtend.

De studieochtend is bezocht door 189 deelnemers. De evaluatie is ingevuld door 93 respondenten.

Samenvatting van de evaluatie:

De dag is beoordeeld met een gemiddelde van 7,5. Enkele opmerkingen:

 • Inspirerend, fijn om met de wijk samen om de tafel te zitten.
 • Het ondersteuningsplan werd op een positieve, mooie manier gepresenteerd, echter zijn er nog veel vragen (verwarring) over de daadwerkelijke uitvoering ervan.
 • Goed om de dag door directeuren te laten presenteren. Hierdoor werd het ‘wij-gevoel’ versterkt.
 • Open, frivool, ondersteuningsplan als een dialogisch proces, fantastische inspiratie Mathieu Weggeman
 • Het uitwisselen in kleine groepen vond ik zeer waardevol. Het verbaasde mij dat de scholen waar ik bij zat geografisch zo dicht bij elkaar liggen en toch zo weinig van elkaar weten en met elkaar uitwisselen.

Het was naar mijn mening nog niet concreet genoeg. Ik snap dat dit in deze fase ook moeilijk is. Toch had ik gehoopt meer concrete zaken te horen.

De presentatie door dagvoorzitters Paul van Hees en Nikki van Groenendaal is gemiddeld beoordeeld met een 8.

Enkele opmerkingen:

 • Fijn dat directeuren de dagvoorzitters waren, ze waren enthousiast en laagdrempelig.
 • Rondgang met microfoon om mensen uit hun comfort zone te halen helemaal hip, maar super irritant. Niet erg veel toegevoegde waarde.
 • Leuke interactie onderling en met het ‘publiek’
 • Het tekenen van de dag vond ik een erg mooie aanvulling.
 • Leuke en vlotte presentatie ! Goed idee om dat mensen vanuit het werkveld te laten doen.

Gemiddelde beoordeling van de presentatie van het nieuwe ondersteuningsplan door Ludy Meister en Marius Liebregts is 6,8.  Enkele opmerkingen:

 • Helder verhaal, onderbouwt met mooie tekeningen. Nog onduidelijk wat de vertaling van het nieuwe koersplan op de werkvloer gaat inhouden.
 • Nog weinig inhoudelijk gericht op SO/SBO
 • Vooral het proces om te komen tot, is helder gemaakt (en helder is ook hoeveel werk er in is gaan zitten, en dat we er nu écht werk van moeten maken).
 • Nog erg in het platte vlak, weinig concreet. In de buurt…en wat wil dit nu in de praktijk zeggen?
 • Had kernachtiger gekund; wat zijn de wezenlijke verschillen met nu, had duidelijker mogen blijken

Dit levert een gemiddelde waardering op van 7,2. Enkele opmerkingen:

 • Het is fijn om met elkaar te sparren en te ervaren dat de problemen waar wij tegenaan lopen ook op andere scholen herkend wordt. Het was ook een eyeopener dat er best veel mogelijk kan zijn als je het maar duidelijk aangeeft en je eigen grenzen bewaakt.
 • Waardevol, maar voor SBO, hoorde ik eigenlijk bij 4 groepen in gesprek te gaan (4wijken).
 • Was handig geweest als in alle buurten iemand aanwezig was om toelichting te geven over de nieuwe koers.
 • Een voorbereiding van elke school vooraf zou het gesprek wat soepeler kunnen laten verlopen. Wat heb je te bieden als school? Wat mis je nog? Vervolgens kun je met elkaar bespreken wat je in de wijk mist en waar je gebruik kunt maken van elkaars talenten/expertise per school. Het gesprek kwam nu wat moeizaam op gang, omdat er geregeld in ‘ja maar’ werd gedacht.
 • Uit het gesprek waar ik bij zat, werd heel duidelijk dat het gros nog niet het belang inziet van het wijkgericht optrekken. Men zag de meerwaarde voor hun eigen praktijk nog niet in. Dit is essentieel om het koersplan succesvol te kunnen laten zijn.
 • Op zich niet verkeerd om elkaar te ontmoeten. Maar ambities vanuit bovenaf moeten gefaciliteerd worden op de werkvloer. Bovendien vinden wij elkaar binnen onze ´buurt´, maar lopen we ook aan tegen regelgeving, privacywet etc. Er wordt al best goed samengewerkt.

De lezing door Mathieu Weggeman is beoordeeld met een gemiddelde van 8,7. Enkele opmerkingen:

 • Jammer dat de zaal niet actiever werd tijdens het vragenrondje.
 • Scherp! Zou ook mooi zijn als de inspectie minder vanuit kaders zou kijken
 • Met humor, kennis, en meteen toepasbaar in de praktijk!
 • Pakkende stellingen, eye opener op sommige onderdelen. Door zijn humor tussendoor bleef hij de zaal boeien. Goede spreker.

Aanvullende opmerkingen:

 • Zorg over de invulling van het nieuwe koersplan in de praktijk. Betekent veel voor de basisscholen, maar de middelen ontbreken om het goed invulling te kunnen geven.
 • Mooi dat er werd gestart vanuit de ‘wij-gedachte’. We zijn allemaal Plein 013 en moeten samen zorgen voor een dekkend netwerk. Geen leerlingen afschuiven, maar samen de verantwoordelijkheid nemen. Ik hoop dat dit in de praktijk ook echt gaat gebeuren.

In gesprek met elkaar.

Een buurtgerichte aanpak kan alleen worden gerealiseerd met afstemming en ondersteuning van gemeenten, zorgpartners en alle betrokken organisaties bij het ontwikkelingsproces van ieder kind.

Vanuit deze gedachten zijn Tijdens dit onderdeel de basisscholen volgens de wijkindeling van Tilburg of aangrenzende gemeenten bij elkaar gaan zitten. Door het organiseren van buurt overleggen zal vanuit solidariteit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen in de wijk door alle scholen worden gedragen. Onderwerpen als zorgplicht, voorzieningen voor lichte ondersteuning en het afstemmen met zorgpartners worden in samenwerking en samenspraak opgepakt. Het gebruik maken en versterken van elkaars expertise wordt hierbij de inzet. ‘Geen kind de buurt uit’, gebruiken we als statement.

Daarom zijn jullie met de scholen in je buurt (dorp) bij elkaar gaan zitten en  heb je gebrainstormd over de vraag: “Wat hebben wij nodig om alle kinderen een passende plek te bieden in de buurt”. De input van de wijken vind je op de website van Plein 013. Komend schooljaar krijgt deze studiedag op samenwerkingsniveau een vervolg, maar hopen dat de wijken het (eerste) wijkgesprek al een vervolg hebben gegeven.

 

Posters van alle scholen.