Samenwerking met gemeente

Op deze pagina leest u hoe de verschillende gemeenten de toeleiding naar ondersteuning (Jeugdwet) hebben ingericht. Nog niet alle gemeenten hebben hun toeleiding concreet beschreven. We streven er naar om van alle gemeenten een overzicht te geven.

De Frontlijn_Toegang in de negen gemeenten Regio Hart van Brabant 19112014


Tilburg

Hoe werkt de Tilburgse aanpak?

De Tilburgse Aanpak staat voor maatwerk, nabijheid en integraliteit. De gemeente en haar partners werken voortaan volgens dezelfde aanpak: waar nodig komt er één plan voor één gezin (integraal). Professionals van de Toegang zijn aanwezig in de wijk (dichtbij). Bij ondersteuningsvragen bespreken zij eerst met de inwoner wat precies het probleem is, en wat de inwoner zelf of met hulp uit de omgeving kan doen. Waar nodig komt er ondersteuning. Daarbij gaan we niet uit van standaardoplossingen, maar bieden snel passende hulp (maatwerk) zodat mensen zelf weer de regie over hun leven kunnen nemen. Is er meer nodig, dan komt er specialistische hulp (individuele hulp die niet vrij toegankelijk is, een beschikking is noodzakelijk).

Wat verandert er wel en wat niet?

Allereerst stuurt Tilburg op een zo soepel mogelijke overgang van de oude naar de nieuwe situatie. We zorgen dat er niemand overboord valt en beschouwen 2015 als een overgangsjaar zonder ingrijpende veranderingen voor onze inwoners. Er komen geen nieuwe structuren of loketten. De partners van de Tilburgse Aanpak gaan wel anders (samen)werken: slimmer en eenvoudiger. Dichtbij, op maat en volgens één en dezelfde aanpak. Een belangrijke verandering is dat er een groter beroep gedaan wordt op de inwoner zelf: eerst kijken wat je zelf of met hulp uit de omgeving kunt en pas als dat niet lukt, ondersteuning vragen.

Wie zijn de professionals en wat zijn hun taken?

In deze context bedoelen we de professionals van de Toegang: de medewerkers van de partners GGD, MEE, IMW, Loket Z, de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente en de wijkverpleegkundigen. Zij werken vanuit de elf wijken en een 12+ jeugdteam. Zij zijn bekend met en in deze wijken, waar zij al stevig samenwerken met o.a. de huisarts, wijkagent, sociaal werk, jongerenwerk, woonconsulent en leerkrachten. Lees meer in de factsheet over de Toegang in Tilburg

Factsheet Toegang Tilburg [def]