Vraag en Antwoord

Wat is Zorgplicht?

Welke school is zorgplichtig?

Bij welke school kunnen ouders aanmelden?

Wat zijn de rechten van de zittende leerlingen in het Speciaal onderwijs?

Wat is de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Wie vraagt een TLV aan?

Wanneer gebruik ik Ondersteuning en Overdracht?

Wanneer zetten we het dossier door naar Loket Plein 013?

Wie zetten het dossier door naar Loket Plein 013?

Hoe bereiken ouders van de voorinstroom Loket Plein 013?

Wat geldt voor cluster 1 en cluster 2 leerlingen?

In welke situatie geldt bekostiging ten laste van het samenwerkingsverband?

Hoe te handelen bij Residentiële plaatsen?

Hoe vindt verantwoording van het ondersteuningsbudget plaats?