Omgaan met verschillen

Verschillen zien en respecteren
Binnen de klas heb je nu ook al te maken met verschillen tussen leerlingen. Bijvoorbeeld tussen intelligentieniveaus en leerstijlen, maar ook in onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Omgaan met deze diversiteit maakt de lespraktijk uitdagend en boeiend, maar soms ook lastig. Het is belangrijk om deze verschillen te zien en erop te anticiperen. Op die manier kun je meer invloed uitoefenen op wat er in de klas gebeurt. Een goed klassenklimaat creëert een veilige en uitdagende omgeving voor leerlingen, waarin er respect is voor verschillen.

Differentiëren en samenwerken
Verschillen die je waarneemt zijn belangrijk om iets mee te doen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om verschil te maken tussen instructies, werkvormen of in de manier waarop je leerstof aanbiedt. Daarbij is het goed om regelmatig overleg te hebben met collega-leerkrachten en eventuele begeleiders. Zo kun je als team het onderwijs en de begeleiding zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Dankzij jouw professionaliteit, de samenwerking in het team en de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband kun jij de beste oplossingen realiseren in de klas. Zo kun je het lastige ‘omgaan met verschillen’ proberen om te buigen naar de kansen die er aanwezig zijn doordat leerlingen verschillend zijn.

Elke leerling wordt enorm blij als hij het gevoel krijgt dat hij er toe doet. Iedereen die lesgeeft trouwens ook. Dan is het dus het best als die twee elkaar kunnen versterken. Leraar en leerling samen.- Peter Heerschop - Programma-maker