Consulenten

Het samenwerkingsverband werkt met consulenten die de scholen ondersteunen bij het organiseren van Passend onderwijs. De consulenten zijn de meest schoolnabije, direct benaderbare en laagdrempelige ondersteuningsmogelijkheid binnen het samenwerkingsverband. De consulenten zijn beschikbaar voor alle scholen. Consulenten zijn dienstbaar aan leraren, ouders en partners.

De organisatie is laagdrempelig, met korte lijnen en snelle inzetbaarheid. Interventies in de klassen zijn kortdurend van karakter en zijn gericht op het verbeteren van de match tussen leerling en leraar.

Binnen de school maakt de consulent deel uit van het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam stelt de ondersteuningsbehoeften van het kind vast, stelt arrangementen op en ziet toe op de uitvoering van het arrangement in de eigen school. Dit alles in nauw overleg met de ouders. De consulent is ondersteunend in het traject toeleiding naar een passende onderwijsplek.

De consulent heeft een kennisfunctie, een signaleringsfunctie en analyseert dossiers en situaties in de klas. De consulent heeft een goede relatie met de school maar kan ook afstand bewaken om als kritisch klankbord te kunnen fungeren.

Belangrijk is dat de consulent een zichtbare bijdrage levert aan de verhoging van kwaliteit binnen de scholen van Plein 013. Zij dragen de ideeën achter Passend onderwijs en de missie, visie en werkwijze van Plein 013 uit in het onderwijsveld.

 

Consulenten

 

 

Plein013_LR077

Ontmoeten, verbinden, versterken