Projecten voor kinderen en scholen

Hover Image

Een jaar extra taalondersteuning voordat de kinderen naar het Voortgezet onderwijs gaan.

Hover Image

Een aparte klas voor hoogbegaafde kinderen.

Hover Image

Kinderen uit groep 3 en 4 met een taalachterstand krijgen in de eigen school een aantal keren in de week extra taalondersteuning.

Hover Image

Aparte klassen voor nieuwkomers waarin kinderen onze taal leren. Er zijn meerdere Taalscholen verspreid over de stad.

Hover Image

Plein 013 ondersteunt scholen door voorlichting en door programma's als Kurzweil en Bouw!

Hover Image

Talent in Beeld ondersteunt scholen bij meer- en hoogbegaafdheid.

Hover Image

Onderwijs aan kinderen met taalachterstand in een aparte klas, twee dagen in de week.

Hover Image

Plein 013 helpt de scholen bij de begeleiding van nieuwkomers in de school.

Hover Image

Jeugdhulpverleners helpen het kind, de school en de ouders om weer verder te kunnen als het gedrag van het kind escaleert.

Hover Image

Het Steunpunt voor Hoogbegaafde Leerlingen helpt leraren die een hoogbegaafd kind in de klas hebben.

Hover Image

In elke school van Plein 013 is een Schoolmaatschappelijk Werker om ouders met opvoedingsvragen te helpen.

Hover Image

In de Parelklassen werken zeer moeilijk lerende kinderen in een aparte klas in een reguliere basisschool. Er zijn drie Parelklassen bij Plein 013.

Hover Image

In Intermezzo worden hoogbegaafde kinderen extra begeleid en komen een jaar lang elke woensdagochtend bij elkaar in een aparte klas.

Hover Image

Een aanvullend taalprogramma in de schoolvakanties voor de nieuwkomers in de taalscholen.

Hover Image

Kinderen met gedrags- of werkhoudingsproblemen werken 12 weken één dagdeel per week samen met hun ouders aan hun onderwijstaken.

Hover Image

Kan uw kind langere tijd niet deelnemen aan onderwijs, bijvoorbeeld vanwege ziekenhuisopname? Kijk hier voor meer info...

Hover Image

Hulp van een tolk bij het voeren van gesprekken met ouders