Ontmoeten, verbinden, versterken….. leraren, ouders en partners

Dyslexie

Dyslexie

Ondersteuning van kinderen met dyslexie hoort tot de basisondersteuning die op elke school aanwezig dient te zijn. De school heeft een protocol waarin te lezen is hoe de school de kinderen met lees- en spellingproblemen ondersteunt.

Plein 013 ondersteunt de scholen met netwerkbijeenkomsten voor leraren over het thema dyslexie. Daarnaast maakt Plein 013 het mogelijk dat scholen het programma Kurzweil in kunnen zetten voor dyslectische kinderen. Het programma wordt ook beschikbaar gesteld voor thuisgebruik. Plein 013 ondersteunt de scholen daarbij met trainingen voor leraren, ouderavonden en een uitgebreide bibliotheek met leesbestanden voor Kurzweil zodat dyslectische kinderen de lesstof in de klas beter kunnen volgen.

Sommige dyslectische kinderen komen in aanmerking voor behandeling. We spreken dan van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Deze behandeling is opgenomen in de Jeugdwet. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de toewijzing van deze behandeling. Meer hierover is te lezen in Infoblad Dyslexiezorg jeugdhulp regio Hart van Brabant [def]

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken

Login

Wachtwoord vergeten?