Dyslexie

Toegang Dyslexie

Ondersteuning van kinderen met dyslexie hoort tot de basisondersteuning die op elke school aanwezig dient te zijn. De school heeft een protocol waarin te lezen is hoe de school de kinderen met lees- en spellingproblemen ondersteunt.

Plein 013 ondersteunt de scholen met voorlichting, met de programma’s Kurzweil en Bouw! en met netwerkbijeenkomsten voor leraren.

Sommige dyslectische kinderen komen in aanmerking voor behandeling. We spreken dan van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Deze behandeling is opgenomen in de Jeugdwet. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de toewijzing van deze behandeling. Voordat een jeugdige in aanmerking komt voor behandeling, moet eerst door middel van diagnostisch onderzoek zijn vastgesteld dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie.

Een aanvraag voor onderzoek kan worden ingediend via de school. Bij een aanvraag wordt het schooldossier meegezonden, waaruit blijkt welke extra ondersteuning door de school is geboden en de resultaten van de verschillende lees- en spellingstoetsen.

Hieronder treft u documenten die nodig zijn als u, samen met de school, een kind wil aanmelden voor onderzoek van EED.

Heeft u vragen over aanvragen EED? Mail dan naar toegangdyslexie@tilburg.nl

 

OVERZICHT ZORGAANBIEDERS 2019

Met onderstaande link kunnen de zorgaanbieders voor de regio gevonden worden.

http://www.jeugdhulphvb.nl/stappenplan/dyslexie/filter

 

DOCUMENTEN

Aandachtspunten Toegang Dyslexie

Het NKD (Nederlands Kwaliteit instituut Dyslexie) heeft de richtlijnen en benaming van de zorgniveau ’s dyslexie aangepast. Zij hebben deze informatie over Handreikingen invulling ondersteuningsniveau 2 en 3 en Richtlijnen in twee brochures gezet.

Aandachtspunten-Toegang-Dyslexie-mei 2019

https://www.nkd.nl/onderwijs/protocollen-onderwijs-en-zorg-dyslexie/richtlijnen-en-handreikingen/

===========================================

U kunt nog steeds het vertrouwde formulier gebruiken. Wel vragen we u het complete dossier te scannen en als pdf in te sturen.

Leerlingdossier TD Dyslexie V7 [1460] (doc) wordversie

Leerlingdossier_DyslexieV7 (pdf) pdf-versie

Toestemmingsverklaring voor ouders

Checklist schooldossier Masterplan Dyslexie

Individueel handelingsplan lezen en spelling Toegang Dyslexie

===========================================

Aankondiging toegang dyslexie (Brief aan scholen)

Checklist Dyslexieverklaring voor scholen en instellingen

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken