Impulsklassen

Wat is de Impulsklas?

Een groepje leerlingen met werk-, houding-en/of gedragsproblemen gaat één dagdeel per week naar de Impulsklas en werkt daar onder gespecialiseerde begeleiding aan het reguliere schoolwerk. Dat kunnen kinderen zijn die veel moeite hebben hun werk af te krijgen of die zich onvoldoende aan de regels houden in de klas; kinderen die brutaal zijn, snel boos worden, kortom: kinderen die gedrag vertonen waar de leerkracht -maar ook het kind zelf- last van ondervindt.

De Impulsklas vindt 1 dagdeel per week plaats gedurende 12 weken en bestaat uit maximaal 8 leerlingen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Afhankelijk van de grootte van de school kan de Impulsklas binnen één school plaatsvinden, maar ook een bovenschoolse klas met leerlingen van verschillende scholen is mogelijk.

Samen werken aan verbetering

De Impulsklas wordt begeleid door een speciaal hiervoor opgeleide leerkracht. Heel bijzonder is, dat iedere leerling deelneemt samen met één van zijn ouders. De ouders helpen hun kind bij het maken van hun schoolwerk en het halen van vooraf gestelde gedragsdoelen. Die doelen worden inzichtelijk gemaakt met een scorekaart. Voor de Impulsklasleerling is het vooral prettig dat zijn gedragsprobleem nu eens op een positieve manier wordt aangepakt.

Het resultaat: gemotiveerdere en beter functionerende leerlingen.

Om ouders te ondersteunen in de bijsturing van het gedrag en de interactie met het kind, wordt de Impulsklas ook begeleid door een Impulsklas-ouderbegeleider. Ouders wisselen ervaringen en successen uit met andere ouders. En ze krijgen in de Impulsklas de handvatten aangereikt om de ingezette lijn thuis door te trekken. Ouders en school komen zo meer op één lijn.

Wat levert het op?

Het belangrijkste resultaat is dat de werkhouding van de leerling en diens relatie met de leerkracht sterk verbetert. Hiermee voorkomt de Impulsklas in veel gevallen dat probleemgedrag uit de hand loopt en de leerling van school gaat. Voor de Impulsklasleerling is het vooral prettig dat zijn gedragsprobleem nu eens op een positieve manier wordt aangepakt. Het resultaat: gemotiveerdere en beter functionerende leerlingen.positieve manier wordt aangepakt.

Waar vinden we Impulsklassen?

Plein 013 stimuleert en ondersteunt de scholen die ervaring willen opdoen met de Impulsklas. Het doel is dat de scholen uiteindelijk zelf de impulsklas onderhouden.

In onze regio nemen de volgende scholen deel aan de pilot van Plein 013:

  • Kindercampus Oculus
  • Samenwerkende basisscholen in Udenhout
  • Basisschool De Triangel
  • Basisschool de Bloemaert
  • de Zuidwester
  • Samenwijs Hilvarenbeek (regioniveau)

Voor vragen over inhoud en werkwijze kunt u contact opnemen met Beppy de Groot  bdegroot@impulsorganisatieadvies.nl

Wilt u in aanmerking komen voor ondersteuning door het samenwerkingsverband mail dan naar b.brand@plein013.nl

Meer informatie over Impulsklassen in Nederland is te vinden op www.impulsorganisatieadvies.nl

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken