Intermezzo

Intermezzo, een term uit de muziekwereld, is een tussenstuk / tussenspel. Intermezzo stelt de leerling in de gelegenheid om even op adem te komen en de krachten te bundelen. Intermezzo reikt de leerling nieuwe tools aan die op school gebruikt kunnen worden om beter te leren en werken.

Intermezzo is een orthopedagogische plusklas voor leerlingen die door hun hoogbegaafdheid belemmerd worden in hun ontwikkeling en waarbij de geboden hulp van de basisschool en het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen niet toereikend is.

Elke woensdagochtend komen de leerlingen bij elkaar in een voor hen ingerichte klas op een basisschool van het samenwerkingsverband Plein 013. Er wordt lesgegeven door een leerkracht/orthopedagoog met specialisatie op het gebied van hoogbegaafdheid.

Intermezzo bestaat uit minimaal 10 en maximaal 14 leerlingen. Leerlingen van alle basisscholen van het samenwerkingsverband Plein 013 kunnen deelnemen aan het project.

Visie

De visie van Intermezzo is om hoogbegaafde kinderen met een onderwijsgerelateerde ondersteuningsbehoefte sterker te maken om zich staande te kunnen houden in de reguliere groep. Daarbij streven we ernaar de omgeving in dit proces zoveel mogelijk te betrekken.

Doelstellingen:

Intermezzo probeert te voorzien in:

 • Contact met ontwikkelingsgelijken
 • Eigenaarschap van het leerproces
 • Oplossingsgericht werken
 • Studievaardigheden
 • Evalueren en reflecteren op het leerproces
 • Rijke leeromgeving
 • Veilig pedagogisch klimaat
 • Autonomie van de leerling
 • Adempauze

Voorwaarden:

 • Vastgestelde intelligentie op hoogbegaafd niveau, middels een intelligentieonderzoek
 • De school is voor deze leerling begeleid vanuit het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen
 • Er is sprake van handelingsverlegenheid van de school
 • De school heeft de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht volgens de Indicatiestelling Vanuit Onderwijsbehoefte (IVO)
 • Leerlingen van 4 jaar tot en met 12 jaar
 • Betrokkenheid ouders en basisschool

Procedure

Basisschool en ouders melden gezamenlijk een hoogbegaafde leerling aan bij Plein 013 met het verzoek om plaatsing in een Intermezzogroep. Hiertoe is een aanmeldingsformulier beschikbaar op de website van Plein 013. Aanmelding vindt plaats in de maand maart en toewijzing in de maand april. Tussentijdse aanmeldingen worden per individu bekeken, mits er nog plaats is in een Intermezzogroep. Het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen wordt door Plein 013 geraadpleegd voor advies. Plein 013 neemt het besluit over toelating. Na toekenning door Plein 013 bevestigt Plein 013 de toelating aan basisschool en ouders.

Aanmeldingsformulier-Intermezzo-2020-2021

De leerling wordt voor één schooljaar toegelaten tot een van de Intermezzogroepen. Na dat jaar wordt bezien of deelname voor een volgend schooljaar gewenst is. Er zit geen maximum aan het aantal jaar dat een leerling kan deelnemen aan Intermezzo. Een leerling kan elk jaar opnieuw worden aangemeld voor deelname aan Intermezzo.

Er zijn kosten voor de basisschool aan verbonden: € 1.000.- per leerling per schooljaar. Ouders verzorgen zelf het vervoer.

Intermezzo is een project van Plein 013.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda van Elderen, coördinator Talent in Beeld.

l.v.elderen@plein013.nl

Telefoon 06- 45697613

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken