Naar Groep 1

Jaarlijks maken in onze regio ruim 2.500 kinderen de overstap van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool. Het is belangrijk dat er bij deze overstap een goede overdracht plaatsvindt zodat de basisschool de gewenste ondersteuning kan inzetten. De nieuwe school vraagt aan de peuterspeelzaal of kinderkinderdagverblijf informatie over het kind. Tot voor kort gebeurde deze overdracht op verschillende manieren. Vaak werden de gegevens over het kind op papier overgedragen aan de school al dan niet gevolgd door een gesprek. Kinderopvang en onderwijs hebben samen gezocht naar een efficiëntere manier voor deze overdracht.

Vanaf schooljaar 2015-2016 vindt deze overdracht via een digitaal overdracht instrument plaats. Het grote voordeel hiervan is dat alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in onze regio hetzelfde digitale formulier gebruiken en dat de scholen op dezelfde manier de informatie ontvangen. Ook voor de ouders/verzorgers is dit makkelijker. De ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol bij deze overdracht. Zij bepalen wanneer en aan welke school de informatie wordt overgedragen.

De peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bespreekt vooraf met de ouders/verzorgers de gegevens die naar de school worden gestuurd. De ouders/verzorgers tekenen voor gezien en krijgen een kopie van het overdrachtformulier. Zo weten de ouders/verzorgers dus altijd wat er over hun kind wordt doorgestuurd naar de school. Daarnaast ontvangen de ouders/verzorgers van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf een code. Deze code geeft de school toegang tot de gegevens over het kind. Na het inschrijven bij een school kan deze code worden overhandigd aan de school zodat de school de gegevens van het kind kan ophalen.

De code is maar éénmalig te gebruiken. Als ouders/verzorgers besluiten om hun kind op meerdere scholen aan te melden dan doen ze dit in overleg met de school van eerste voorkeur. Het is dus belangrijk dat de ouders/verzorgers de code overhandigen aan de school van hun eerste voorkeur.
Deze digitale overdracht vervangt nooit het gesprek dat de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en school over het kind willen voeren. Een gesprek is altijd mogelijk, zeker als een van de partners deze wens kenbaar maakt.

Ouders kunnen dus zelf bepalen wanneer en aan welke school ze de overdracht doen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om dit door de kinderopvang te laten doen.

Brief ouders kinderopvang

Plein 013 coördineert ‘Naar groep 1’ voor onze regio. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cobi Brouwers, coördinator.

c.brouwers@plein013.nl

Telefoon 013-21 00 13 2

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken