Playing for Success

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen. Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan je verwacht. Het kind zit niet lekker in zijn vel. Playing for Success kan dan mogelijk bijdragen aan een betere motivatie, beter zelfbeeld, meer weerbaarheid en meer zelfvertrouwen.

Kinderen zijn van nature gemotiveerd om te leren. Negatieve ervaringen kan die motivatie verminderen en zorgen voor een verkeerd zelfbeeld. Het zelfvertrouwen neemt af en ze gaan er zelf in geloven dat ze niet goed kunnen leren.

Playing for Success neemt leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school. Tien tot twaalf weken lang doen ze er zoveel mogelijk positieve leerervaringen op zodat ze kunnen werken aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze werken samen aan spannende opdrachten in een echte wow-omgeving, het Willem II stadion in Tilburg.

Het innovatieve programma, de intensieve begeleiding en de bijzondere omgeving; Playing for Success daagt leerlingen uit, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Want als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, krijgen ze hun zelfvertrouwen terug en nemen hun schoolprestaties vaak vanzelf toe.

Naast beroepskrachten (leraren), zorgen enthousiaste stagiairs en stagiaires voor een persoonlijke begeleiding. Ook zij vinden het een uitdaging om aan dit bijzondere programma mee te doen. Rolmodellen zetten zich met plezier in voor het leercentrum en de kinderen! Het is niet moeilijk voor te stellen dat leren bij Playing for Success een feest is. Wij noemen het: leren met een WOW-factor.

Kinderen uit groep 6, 7 en 8 en die voldoen aan de criteria kunnen door de school worden aangemeld om aan Playing for Success deel te nemen. De activiteiten zijn zowel voor jongens als meisjes. Er zijn groepen op maandag- dinsdag- en woensdagmiddag, steeds na schooltijd. De kinderen gaan dan 10 weken aan de slag met allerlei samenwerkingsopdrachten waarbij taal-, begrijpend lezen, rekenen en ICT gerelateerde opdrachten mede centraal staan naast de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Aan welke kinderen denken we?
Playing for Success is vooral bedoeld voor kinderen uit groep 6, 7 of 8 met een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, of kinderen die weinig weerbaar zijn.

Kosten
Playing for Success wordt bekostigd door schoolbesturen, voetbalclub Willem ll en sponsoren.

Werkwijze
We werken op een oplossingsgerichte manier waarbij de inbreng van het kind leidend is voor hun leerdoel. De leerling stelt dus een persoonlijk leerdoel op. Om een optimaal resultaat op dit leerdoel te behalen gebeurt dit in samenwerking met ouders en leerkrachten.

Deelname vindt plaats op vrijwillige basis. Dit is een belangrijke slaagfactor van Playing for Success. Kinderen zijn gemotiveerd omdat ze zelf voor Playing for Success kiezen. Bij de start worden afspraken gemaakt met de ouders onder andere over de aanwezigheidsplicht. Deelname is dus vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Zie ook de website: http://www.playingforsuccess.nl

Meer informatie bij Cobi Brouwers, coördinator.

c.brouwers@plein013.nl

Telefoon 013-21 00 13 2

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken