Praat & Teken

Praat+Teken is een nieuw gespreksinstrument om met leerlingen te praten over onderwijsbehoeften. Vanuit een luisterende nieuwsgierige houding gaat de gespreksleider aan de hand van de vijf IVO velden in gesprek met een leerling om te weten te komen wat hij of zij nodig heeft om beter te kunnen leren en werken op school. Praat+Teken vereist een oplossingsgerichte houding en de overtuiging dat de leerling zelf ook deskundig is op het gebied van de eigen behoeften. Door met Praat+Teken in gesprek te gaan met een leerling kom je tegemoet aan de basisbehoeften van elk mens aan relatie, competentie en autonomie. Het gesprek leidt tot een gespreksweergave op A3 formaat waarop begeleider en leerling samen in kleur vastleggen wat ter sprake is gekomen.

Praat+Teken is samen met Plein 013 gestart met een Pilot om op een aantal basisscholen deze manier van samenwerken met leerlingen te introduceren.

Meer informatie over Praat+Teken is te lezen op de website www.praatenteken.nl

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken