Schoolmaatschappelijk Werk

Dankzij financiële steun van de gemeenten kan Plein 013 voor alle basisscholen Schoolmaatschappelijk Werk organiseren. Dit houdt in dat op elke basisschool van Plein 013 Schoolmaatschappelijk Werk deel uitmaakt van het zorgteam. De beschikbaarheid van uren is afhankelijk van de bijdrage van de betreffende gemeente.
Het Schoolmaatschappelijk Werk wordt in opdracht van de gemeenten Alphen-Chaam, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg uitgevoerd door het Instituut Maatschappelijk Werk (IMW) en Juvans.
De taken van de schoolmaatschappelijk werker liggen op drie terreinen:

  • Schoolondersteuning
  • Hulpverlening aan ouders en kinderen
  • Toeleiding naar speciale en geïndiceerde zorg

Met de school wordt afgesproken hoe hier invulling aan gegeven wordt. Te denken valt aan:

  • Consultatie bieden aan het zorgteam en leerkrachten rond signaleren van en omgaan met zorgleerlingen en hun ouders.
  • Screening en probleemverheldering bieden bij een gesignaleerd complex probleem, op basis van gesprekken met leerkrachten, ouders en evt. kinderen.
  • Bieden van informatie en advies en kortdurende, lichte vormen van pedagogische- en psychosociale hulpverlening aan ouders/gezinnen.
  • Toeleiden van ouders/kinderen naar (gespecialiseerde) vormen van lokale zorg, zoals opvoedingsondersteuning of maatschappelijke dienstverlening, of (bureau) jeugdzorg.
  • Specifieke deskundigheid bij probleemtaxatie inbrengen in (relevante) zorg overleggen binnen de school.

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken