KomPas

Op de basisschool liepen ze helemaal vast door het gedrag van de achtjarige Levi. Hij was erg druk en gooide met tafels en stoelen als hij kwaad werd. Om te voorkomen dat Levi werd geschorst of zelfs verwijderd van school, werd de hulp van KomPas ingeroepen. Als Levi thuis was komen te zitten, was een terugkeer naar school erg moeilijk geworden. Dat moet voorkomen worden.

Levi’s moeder Linda denkt dat het gedrag van haar zoon door zijn faalangst komt: “Hij is heel perfectionistisch. Als hij tijdens schrijfoefeningen de letter ‘k’ niet precies schrijft zoals de juffrouw voordoet, voelt dat voor hem als falen. Dan gooit hij uit frustratie zijn schrift op de grond. Door te werken met complimenten in plaats van straf, verandert dat gedrag.”

Aan het begin van het schooljaar merkten de lerares van Levi en de Interne Begeleider op school al snel dat ze hem niet meer in de hand konden houden. Om hulp te bieden in dat soort situaties heeft Sterk Huis samen met Plein 013 en de gemeente Tilburg het project KomPas ontwikkeld. Op afroep kan een gedragscoach ingeschakeld worden, die zeer intensief de klas (leraar), het kind (schaduwcoach) en het gezin (thuisbezoek) ondersteunt. In het geval van Levi is Yvonne eerst twee keer komen observeren in de klas. “Levi wist niet dat ik voor hem kwam. Bewust, want anders bestond de kans dat hij zijn gedrag zou aanpassen”, verklaart Yvonne. “Daarna heb ik in samenspraak met school en de ouders van Levi een plan van aanpak gemaakt. Een traject is altijd kort, maximaal twee maanden.”

 

“Yvonne kwam bij mij in de klas omdat ik vaak boos was. Ik dacht eerst dat ze voor iemand anders kwam”, lacht Levi. “De andere kinderen in de klas vonden het niet raar dat Yvonne er was.” Dat is volgens Yvonne nooit het geval: “Ik stel me voor als een juf die op verschillende scholen komt en kijkt of ze kinderen kan helpen. In het geval van Levi vond ik het mooi om te zien hoe zowel zijn lerares als zijn moeder openstonden voor mijn hulp. In het begin was de lerares wel sceptisch, maar dat verdween al snel toen ze een positieve gedragsverandering bij Levi zag. Vaak is er meer weerstand vanuit de school of ouders. Dan moet ik eerste die weerstand wegnemen, voordat ik kan beginnen aan het kindtraject.”

Levi’s lerares heeft een tijdje complimenten opgeschreven, die Levi nog altijd zorgvuldig in een doosje bewaart. Hij pak de briefjes uit het doosje en vouwt ze open. ‘Levi heeft goed gelezen in de ochtend’, ‘Levi heeft zijn vinger opgestoken bij rekenen en wist het antwoord’ en ‘Levi heeft goed gespeeld in de pauze en een meisje getroost’, zijn complimentjes die voorbijkomen.

 

Nu Yvonne een paar maanden later terug is op de basisschool merkt ze dat het goed gaat met Levi, maar dat er wel een vinger aan de pols gehouden moet worden. Soms vervalt Levi namelijk in oud gedrag en dingen als de complimentenbriefjes worden ook niet meer gebruikt. “Ook al is een traject altijd kort, het is wel belangrijk dat ik af en toe terugkom om te kijken hoe het gaat”, maakt Yvonne het belang van haar werk duidelijk. “Dan zie ik meteen waar ik kinderen als Levi, leerkrachten en ouders nog bij kan helpen.”

Wegens privacyredenen zijn de namen Levi en Linda in bovenstaand stukje gefingeerd.

Lees meer en download het verhaal van Levi

 

 

Voordat een gedragscoach vanuit KomPas wordt ingezet, wordt getoetst of de situatie voldoet aan een aantal voorwaareden:

  • Er is sprake van externaliserend probleemgedrag welke blijft voortduren;
  • De veiligheid van betreffend kind en/of zijn omgeving is in het geding;
  • Passende hulp kan vanuit de bestaande zorgstructuur niet voldoende worden geboden en/of aansluiten op de behoefte;
  • De situatie loopt vast; er is een impasse ontstaan, de leerling dreigt te worden geschorst of uit te vallen.

Uitgangspunt is dat school de intentie heeft om het kind binnen de school te houden. Indien school en ouders al de keuze gemaakt hebben het kind aan te melden voor speciaal (basis) onderwijs maar er sprake is van fors probleemgedrag gedurende de overbrugging naar het vervolgonderwijs, kan het coachteam ook ingezet worden ter overbrugging.

De projectleider beslist over het al dan niet beschikbaar stellen van de gedragscoach.

De school die te maken heeft met een dreigende situatie van thuiszitten kan contact opnemen met de coördinator van KomPas. Samen wordt dan bekeken of KomPas moet worden ingeschakeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nanda Bischoff, projectleider.

Kompas@sterkhuis.nl

 

Telefoon 013-530 94 00 (algemeen nummer van Sterk Huis)

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer en download het verhaal van Levi