Taalhulp

Voor wie is de Taalhulp bedoeld?

Leerkrachten kunnen Taalhulp vragen voor leerlingen met een taalachterstand, waarbij de school handelingsverlegen is. Een van de coördinatoren of leerkrachten van de Schakelklassen gaat in gesprek met de leerkracht en evt. IB er. Er wordt in beeld gebracht wat het kind nodig heeft. De hulp is gericht op het geven van tips over taalaanbod, de inrichting van een talige omgeving in een groep of werkvormen die ingezet kunnen worden. De leerlingen hebben geen beperkingen in hun ontwikkeling. In dat geval kan de consulent ingeschakeld worden.

Organisatie
De ondersteuning wordt gegeven in de vorm van collegiale consultatie. De Taalhulp is altijd gericht op een hulpvraag van een kind, die geformuleerd wordt door de leerkracht en/ of ib-er.

Aanmelding

De school kan telefonisch of per mail Taalhulp aanvragen. Ouders moeten hiervan op de hoogte zijn.

Maaike Delfgaauw, coördinator van de Schakelklassen
Telefoon 013-21 00 145
m.delfgaauw@plein013.nl
aanwezig: ma, di, wo, vrijdag

Danielle Denissen, coördinator Schakelklassen
d.denissen@plein013.nl
werkdagen: maandag


Plein013_LR088

Ontmoeten, verbinden, versterken