Taalhulp

Voor wie is de Taalhulp bedoeld?

Leerkrachten kunnen Taalhulp vragen voor leerlingen met een taalachterstand, waarbij de school handelingsverlegen is. Bij Taalhulp blijft het kind in de eigen klas en krijgt extra ondersteuning van de eigen leerkracht. De leerkracht wordt daarbij geholpen door een van de taalklasleerkrachten. De hulp is gericht op het geven van tips over de inrichting van een talige omgeving in een groep of t.a.v. taalaanbod en werkvormen. De leerlingen hebben geen beperkingen in hun ontwikkeling. De taalklasleerkracht kan hulp bieden als omgevingskenmerken een rol spelen. Zijn er kindkenmerken in beeld, dan zal hulp bij SO of een begeleidingsdienst ingeroepen moeten worden.

Organisatie
De ondersteuning wordt door taalklasleerkrachten gegeven in de vorm van collegiale consultatie. De Taalhulp is altijd gericht op een hulpvraag van een kind, die geformuleerd wordt door de leerkracht en/ of ib-er. Deze wordt ingevuld op het aanmeldingsformulier.

Er zijn kosten voor de basisschool aan verbonden: € 100.- per leerling.

Aanmelding
De school kan aanmelden met het aanmeldingsformulier dat de school kan downloaden van de binnenplaats van de Schakelklassen. Dit moet ondertekend zijn door de ouders. De taalklasleerkracht zal een afspraak maken op de basisschool voor een observatie en gesprek. De hulpvraag wordt definitief gemaakt. Er wordt gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld met afspraken en activiteiten waarop de leerkracht zich wil gaan richten Na 6 weken is er een tweede gesprek waarin besproken wordt wat er gelukt is, waar men tevreden over is en of je ontwikkeling ziet. Het plan wordt zo nodig bijgesteld. Na 12 weken wordt de aanvraag geëvalueerd. De formulieren worden ter verantwoording naar de coördinator gestuurd.

Meer informatie bij Jet van Zantvoort, coördinator van de Schakelklassen

j.v.zantvoort@plein013.nl

Telefoon: 013-21 00 13 3

Aanwezig ma t/m do

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken