Taalhulp

Voor wie is de Taalhulp bedoeld?

Leerkrachten kunnen Taalhulp vragen voor leerlingen met een taalachterstand, waarbij de school handelingsverlegen is. Een van de coördinatoren of leerkrachten van de Schakelklassen gaat in gesprek met de leerkracht en evt. IB er. Er wordt in beeld gebracht wat het kind nodig heeft. De hulp is gericht op het geven van tips over taalaanbod, de inrichting van een talige omgeving in een groep of werkvormen die ingezet kunnen worden. De leerlingen hebben geen beperkingen in hun ontwikkeling. In dat geval kan de consulent ingeschakeld worden.

Organisatie
De ondersteuning wordt gegeven in de vorm van collegiale consultatie. De Taalhulp is altijd gericht op een hulpvraag van een kind, die geformuleerd wordt door de leerkracht en/ of ib-er.

Aanmelding

De school kan telefonisch of per mail Taalhulp aanvragen. Ouders moeten hiervan op de hoogte zijn.

Tijdens het eerste gesprek wordt de hulpvraag vastgesteld en tips voor een plan van aanpak gegeven. Na 6 weken is er een tweede gesprek waarin besproken wordt of er ontwikkeling zichtbaar is. Het plan wordt zo nodig bijgesteld door de leerkracht. Na 12 weken wordt de aanvraag geëvalueerd.

Jet van Zantvoort, coördinator van de Schakelklassen

j.v.zantvoort@plein013.nl

Telefoon: 013-21 00 13 3

Aanwezig di t/m do

 

Maaike Delfgaauw, coördinator van de Schakelklassen

Telefoon 013-21 00 145

m.delfgaauw@plein013.nl

aanwezig: ma, di, wo, vrijdag

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken