Taalschool

Voor wie is de Taalschool bedoeld?

De taalschool is bedoeld voor leerlingen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. De kinderen komen rechtstreeks uit het buitenland. De taalschool streeft er naar de leerling op een zodanig niveau te brengen dat zij de lessen in de reguliere groep kunnen volgen. De leerlingen krijgen les in mondelinge en schriftelijke taal gedurende de hele week. Tijdens rekenen komen rekenbegrippen expliciet aan bod. Als de leerling een voldoende niveau heeft bereikt, kunnen de ouders een afspraak maken met een reguliere basisschool voor plaatsing. De taalschoolleerkracht zorgt voor een warme overdracht naar de basisschool.

Organisatie

De taalschool is een aparte groep verbonden aan een basisschool, waar de leerlingen van 6 tot en met 12 jaar les krijgen gedurende de hele week. Er zijn 7 basisscholen in Tilburg waaraan een taalschool verbonden is: basisschool De Sleutel en basisschool De Vlashof in Tilburg-Noord, basisschool St. Hubertus en basisschool Antares, in Tilburg-West, basisschool De Zuidwester en basisschool Don Sarto in Tilburg-Zuid en basisschool De Vijf Hoeven in Oud Noord. De kinderen gaan zo thuisnabij mogelijk naar school, tenzij een groep vol is (maximaal 20 leerlingen). Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. In elke groep is een leerkracht en een onderwijsassistent(e) aanwezig.

Er zijn kosten aan verbonden: € 3.000.- per leerling, die de basisschool afdraagt aan de Schakelklassen. De gemeente Tilburg draagt automatisch bij in de kosten van de Taalschool. Voor leerlingen uit de andere gemeenten geldt dat de betreffende gemeente akkoord moet gaan met een bijdrage van 4.400,- per leerling. De basisschool vraagt dit bij de gemeente aan.

Aanmelding

U kunt contact opnemen met een van de coördinatoren van de Schakelklassen voor een afspraak voor inschrijving. Inschrijving gebeurt op de basisschool waar de taalschool aan verbonden is en waar de leerling geplaatst wordt. Toelating: Mocht een leerling bij inschrijving al beschikken over een redelijke Nederlandse taalvaardigheid, kan de coördinator besluiten om de eindtoets Mondeling Nederlands af te nemen om te beoordelen of een reguliere plaatsing passender is. In overleg met de basisschool wordt de beslissing genomen en met de ouders besproken.

Meer informatie kunt u opvragen bij:

Maaike Delfgaauw, coördinator van de Schakelklassen
Telefoon 013-21 00 145
Telefoon mobiel: 06-17724618
m.delfgaauw@plein013.nl
Werkdagen: woensdag en donderdag

Danielle Denissen, coördinator Schakelklassen
Werkdag: maandag
d.denissen@plein013.nl


Plein013_LR088

Ontmoeten, verbinden, versterken