Taalschool

Voor wie is de Taalschool bedoeld?

De taalschool is bedoeld voor leerlingen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. De kinderen komen rechtstreeks uit het buitenland. De taalschool streeft er naar de leerling op een zodanig niveau te brengen dat zij de lessen in de reguliere groep kunnen volgen. De leerlingen krijgen les in mondelinge en schriftelijke taal gedurende de hele week. Tijdens rekenen komen rekenbegrippen expliciet aan bod. Als de leerling een voldoende niveau heeft bereikt, kunnen de ouders een afspraak maken met een reguliere basisschool voor plaatsing. De taalschoolleerkracht zorgt voor een warme overdracht naar de basisschool.

Organisatie

De taalschool is een aparte groep verbonden aan een basisschool, waar de leerlingen van 6 tot en met 12 jaar les krijgen gedurende de hele week. Er zijn 8 basisscholen in Tilburg waaraan een taalschool verbonden is: basisschool De Sleutel, basisschool De Regenboog, basisschool De Vlashof in Tilburg-Noord, basisschool St. Hubertus, basisschool Antares, basisschool De , basisschool Jeanne d’Arc, in Tilburg-West en basisschool De Zuidwester en basisschool Don Sarto in Tilburg-Zuid. De kinderen gaan zo thuisnabij mogelijk naar school, tenzij een groep vol is (maximaal 20 leerlingen). Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. In elke groep is een leerkracht en een onderwijsassistent(e) aanwezig. Er zijn kosten voor de basisschool aan verbonden: € 3.000.- per leerling. De gemeente Tilburg draagt automatisch bij in de kosten van de Taalschool. Voor de scholen uit de andere gemeenten geldt dat de betreffende gemeente akkoord moet gaan met een bijdrage van 4.400,- per leerling.

Aanmelding

U kunt contact opnemen met een van de coördinatoren van de Schakelklassen voor een afspraak voor inschrijving. Inschrijving gebeurt op de basisschool waar de taalschool aan verbonden is en waar de leerling geplaatst wordt. Toelating: Mocht een leerling bij inschrijving al beschikken over een redelijke Nederlandse taalvaardigheid, kan de coördinator besluiten om de eindtoets Mondeling Nederlands af te nemen om te beoordelen of een reguliere plaatsing passender is. In overleg met de basisschool wordt de beslissing genomen en met de ouders besproken.

Meer informatie bij:

 

Jet van Zantvoort, coördinator van de Schakelklassen

j.v.zantvoort@plein013.nl

Telefoon: 013-21 00 13 3

Aanwezig ma t/m do

 

Maaike Delfgaauw, coördinator van de Schakelklassen

m.delfgaauw@plein013.nl

aanwezig: ma t/m wo, do en vr tot 14.00 u

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken