Talent in Beeld

Talent in Beeld is een project waarmee het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen wordt verbeterd.
Alle schoolbesturen voor het primair onderwijs binnen het samenwerkingsverband Plein 013 nemen deel aan het project. Het project is er vooral op gericht dat scholen meer aandacht krijgen voor hoogbegaafde leerlingen en daar hun onderwijs beter op afstemmen.

Talent in Beeld heeft de volgende doelen:

Het vergroten van de kennis en vaardigheden van leraren en basisscholen op het gebied van hoogbegaafdheid, zodat zij in staat zijn tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.

Een goed overzicht krijgen van alle ontwikkelingen op het gebied van hoogbegaafdheid en de aangeboden activiteiten in de regio Tilburg en deze kenbaar maken voor alle basisscholen van het samenwerkingsverband Plein 013.

Onder Talent in Beeld vallen diverse voorzieningen:
– Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen (leerling- en schoolgebonden hulpvragen)
– Intermezzo (bovenschoolse orthopedagogische deeltijdvoorziening)
– Talentklas middenbouw en bovenbouw (voltijdse voorziening voor hoogbegaafde kinderen)

Meer informatie bij Linda van Elderen, Coördinator Talent in Beeld.

l.v.elderen@plein013.nl

Telefoon 06-45697613

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken