Talentklas

Talent: een bijzondere, aangeboren gave waarmee men woekeren moet, die men niet onbenut moet laten. Iemand met een bepaalde, bijzondere gave heet een talent.

Doelgroep

Talent is een voltijd begeleidingsklas voor hoogbegaafde leerlingen vanaf groep 3 die door hun omgeving onvoldoende gestimuleerd of ondersteund kunnen worden in hun talentontwikkeling en daardoor aangewezen zijn op een vorm van specifieke ondersteuning. Talent is gesitueerd in een basisschool van het samenwerkingsverband Plein 013.

De omgeving van Talent is gericht op leerlingen die baat hebben bij een leeromgeving die prikkelt, uitdaagt en ruimte geeft voor eigen niveau en tempo. Talent is daarmee een niet voor de hand liggende omgeving voor leerlingen met een gedragsstoornis.

Talent legt het accent op:

 • Contact met ontwikkelingsgelijken
 • Sociale cognitie en vaardigheden
 • Psycho-educatie
 • Mindset
 • Compacten, verrijken en verbreden
 • Topdown leren
 • Hogere orde denkvaardigheden
 • Zelfstandigheid
 • Studievaardigheden
 • Eigenaarschap in ontwikkelen en leren
 • Verhogen van motivatie en competentie staan centraal

Aanvullende vakken:

 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Spaans
 • Schaken
 • Filosoferen

 Voorwaarden

 • Vastgestelde intelligentie op hoogbegaafd niveau, middels een intelligentieonderzoek

(bij nieuwe aanmeldingen mag het onderzoek niet ouder zijn dan 2 jaar).

 • De school is voor deze leerling begeleid vanuit het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen.
 • Talent is een niet voor de hand liggende omgeving voor leerlingen met een gedragsstoornis.
 • Leerlingen vanaf groep 3.
 • Handelingsverlegenheid van de basisschool.
 • De school heeft de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht volgens de Indicatiestelling Vanuit Onderwijsbehoefte (IVO).
 • Betrokkenheid ouders en basisschool.
 • Toewijzing voor één schooljaar (met mogelijkheid tot verlenging).

Procedure

Basisschool en ouders melden gezamenlijk een hoogbegaafde leerling aan bij Plein 013 met het verzoek om plaatsing in een Talentklas. Hiertoe is een aanmeldingsformulier beschikbaar op de website van Plein 013. Aanmelding vindt plaats in de maand maart en toewijzing in de maand april. Tussentijdse aanmeldingen worden per individu bekeken, mits er nog plaats is in een Talentklas. Na toekenning door Plein 013 bevestigt Plein 013 de toelating aan basisschool en ouders.

Aanmeldingsformulier-Talent-2020-2021

De leerling wordt voor één schooljaar toegelaten tot Talent. Na dat jaar wordt bezien of deelname gewenst of noodzakelijk is. Er zit geen maximum aan het aantal jaar dat een leerling kan deelnemen aan Talent. Een leerling kan elk jaar opnieuw worden aangemeld voor deelname aan Talent.

De leerling wordt ingeschreven op de basisschool waar Talent gevestigd is. De basisschool van herkomst houdt de zorgplicht. Dit houdt in dat de school verantwoordelijk is voor het zoeken naar een juiste basisschool voor de leerling wanneer Talent niet de beste plek blijkt te zijn. De school waar Talent is gevestigd betaalt de basisbekostiging en dit wordt door de verwijzende school verder aangevuld. Dit is een bedrag van ongeveer  €3400. Ouders dragen zorg voor het vervoer van leerlingen.

Meer informatie bij Linda van Elderen, Coördinator Talent in Beeld.

l.v.elderen@plein013.nl

Telefoon 06-45697613

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken