Topklas

Voor wie is de Topklas bedoeld?

Voor de leerlingen die op het punt staan om de overgang naar het voortgezet onderwijs te maken is de Topklas georganiseerd. De kinderen hebben de capaciteiten, motivatie en inzet om naar vmbo-tl, havo of vwo te gaan, maar de taalachterstand belemmert hen bij de overgang naar de vorm van voortgezet onderwijs die bij hun capaciteiten past. Het is bedoeld voor leerlingen met een niet-Nederlandse dan wel niet-Nederlandstalige achtergrond. Na een jaar Topklas kan de leerling instromen op het niveau dat bij hem of haar past, doch minimaal VMBO-T.

Organisatie

De Topklas is gehuisvest in het Koning Willem II college, Tatraweg 80 in Tilburg.  Deze locatie is bereikbaar met het openbaar vervoer. Leerlingen blijven ingeschreven op hun basisschool, zodat de tijd die ze doorbrengen in de Topklas niet meetelt voor de verblijfsduur op het middelbaar onderwijs. De leerlingen doen mee met een aantal activiteiten op deze school (pauzes, vieringen, vakantierooster, sportdag) waardoor de leerling zich betrokken voelen bij de school. De ouders van de leerlingen betalen geen schoolgeld of boekengeld. De leerling blijft ingeschreven op de basisschool van herkomst. Er zijn kosten voor de basisschool aan verbonden: € 3.000.- per leerling. De gemeente Tilburg draagt automatisch bij in de kosten van de Topklas. Voor de scholen uit de andere gemeenten geldt dat de betreffende gemeente akkoord moet gaan met een bijdrage van 4.400,- per leerling.

In aanmerking voor de Topklas komen leerlingen na groep 7 of groep 8. Er wordt veel thematisch gewerkt met de nadruk op de Nederlandse taal.

Aanmelding

Aanmelding gebeurt door de basisschool uiteraard met toestemming van ouders en leerling. Dat betekent dat ouders en kind niet zelf aanmelden. Aanmelding gebeurt bij de coördinator van de Schakelklassen Tilburg met het aanmeldformulier dat de IB er van de basisschool kan vinden op het binnenplein van de website.  Aanmelding vindt plaats vóór 1 april. Wij vinden het belangrijk dat de ouders achter de keuze van de Topklas staan.

Toelating

De coördinatoren van de Schakelklassen bepalen of een leerling wordt toegelaten tot de Topklas, indien nodig wordt de directeur van het Samenwerkingsverband geraadpleegd. Soms is extra informatie van de groepsleerkracht wenselijk en wordt er contact opgenomen. Hierbij maken we gebruik van de volgende criteria:

  • Argumenten van de leerkracht van groep 7 of 8 dat het nog niet halen van een vmbo-tl/havo/vwo advies veroorzaakt wordt door een taalachterstand welke met een jaar Topklas kan worden weggewerkt. De toetsgegevens bevestigen zowel de taalachterstand als de cognitieve capaciteiten.
  • De leerkracht van groep 7 of 8 geeft een advies vmbo-tl, havo of vwo, mits de Topklas gevolgd wordt.
  • Niet alleen de ouders maar ook de basisschool stemt in met een plaats in de Topklas (formeel blijft de leerling een jaar langer ingeschreven op de basisschool).
  • De leerling én de ouders zijn gemotiveerd om de Topklas te volgen cq. te laten volgen. Er is sprake van een goed contact tussen leerkracht groep 7 of 8 en de ouders van de leerling.
  • De leerling dient qua gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling binnen een Topklas te passen. (motivatie en werkhouding spelen hierbij een grote rol)
  • De leerling is op 1 oktober van het desbetreffende jaar niet ouder dan 13 jaar.

Consequenties voor de basisscholen

De leerlingen van de Topklas blijven formeel ingeschreven op de basisschool. Welke consequenties heeft dit voor de basisschool?

  • Omdat de leerling in de basisschool blijft ingeschreven ontvangt de basisschool de bekostiging van de minister. De school betaalt daarom aan de schakelklassen een financiële bijdrage van € 3000.- per leerling.
  • Bij strikt formele aangelegenheden kan een beroep op de basisschool gedaan worden bij bijvoorbeeld extreem verzuim, schorsingen of het verwijderen van leerling uit de Topklas. Er wordt dan samenwerking bij de basisschool gezocht.
  • Er is regelmatig (mail)contact over de leerling.

In het borgdocument kunt u meer lezen over de werkwijze en inhoud van de Topklas. Op het Binnenplein voor de scholen is het aanmeldingsformulier beschikbaar.

Meer informatie kunt u opvragen bij:

Jet van Zantvoort, coördinator van de Schakelklassen

j.v.zantvoort@plein013.nl

Telefoon: 013-21 00 13 3

Aanwezig di t/m do

 

Maaike Delfgaauw, coördinator van de Schakelklassen

Telefoon 013-21 00 145

m.delfgaauw@plein013.nl

aanwezig: ma, di, wo, vrijdag

 

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken