Topklas

Voor wie is de Topklas bedoeld?

Voor de leerlingen die op het punt staan om de overgang naar het voortgezet onderwijs te maken is de Topklas georganiseerd. De kinderen hebben de capaciteiten, motivatie en inzet om naar vmbo-tl, havo of vwo te gaan, maar de taalachterstand belemmert hen bij de overgang naar de vorm van voortgezet onderwijs die bij hun capaciteiten past. Het is bedoeld voor leerlingen met een niet-Nederlandse dan wel niet-Nederlandstalige achtergrond. Na een jaar Topklas kan de leerling instromen op het niveau dat bij hem of haar past, doch minimaal VMBO-T.

Organisatie

De Topklas is gehuisvest in het Koning Willem II college, Tatraweg 80 in Tilburg. De leerlingen krijgen les van 2 leraren. Deze locatie is bereikbaar met het openbaar vervoer. Leerlingen blijven ingeschreven op hun basisschool, zodat de tijd die ze doorbrengen in de topklas niet meetelt voor de verblijfsduur op het middelbaar onderwijs. De leerlingen doen mee met een aantal activiteiten op deze school (pauzes, vieringen, vakantierooster, sportdag) waardoor de leerling zich betrokken voelen bij de school. De ouders van de leerlingen betalen geen schoolgeld of boekengeld. De leerling blijft ingeschreven op de basisschool van herkomst. Er zijn kosten voor de basisschool aan verbonden: € 3.000.- per leerling. De gemeente Tilburg draagt automatisch bij in de kosten van de Topklas. Voor de scholen uit de andere gemeenten geldt dat de betreffende gemeente akkoord moet gaan met een bijdrage van 4.400,- per leerling.

In aanmerking voor de Topklas komen leerlingen uit groep 7, groep 8 en eerste klas VO. Er wordt veel thematisch gewerkt met de nadruk op de Nederlandse taal.

Aanmelding

Aanmelding gebeurt door de basisschool uiteraard met toestemming van ouders en leerling. Dat betekent dat ouders en kind niet zelf aanmelden. Aanmelding gebeurt bij de coördinator van de Topklas Tilburg met het aanmeldformulier dat u kunt vinden op deze website.

De leerlingen stromen na de Topklas direct in bij de leerweg van het VO die bij hen past. Ouders kunnen informeren bij Jet van Zantvoort of Maaike Delfgaauw, coördinatoren van de Schakelklassen. Het is belangrijk dat de ouders achter de keuze van de Topklas staan.

De leerlingen worden door de basisschool met toestemming van de ouders aangemeld        vóór 1 april middels het aanmeldingsformulier.

Toelating

De coördinatoren van de Schakelklassen bepalen of een leerling wordt toegelaten tot de Topklas, indien nodig in overleg met dhr Theo van Rijzewijk. Soms is extra informatie van de groepsleerkracht wenselijk en wordt er contact opgenomen. Hierbij maken we gebruik van de volgende criteria:

  • Argumenten van de leerkracht van groep 7 of 8 dat het nog niet halen van een vmbo-tl/havo/vwo advies veroorzaakt wordt door een taalachterstand welke met een jaar Topklas kan worden weggewerkt. De toetsgegevens bevestigen zowel de taalachterstand als de cognitieve capaciteiten.
  • De leerkracht van groep 7 of 8 geeft een advies vmbo-tl, havo of vwo, mits de Topklas gevolgd wordt.
  • Niet alleen de ouders maar ook de basisschool stemt in met een plaats in de Topklas (formeel blijft de leerling een jaar langer ingeschreven op de basisschool).
  • De leerling én de ouders zijn gemotiveerd om de Topklas te volgen cq. te laten volgen. Er moet sprake zijn van een goed contact tussen leerkracht groep 7 of 8 en de ouders van de leerling.
  • De leerling dient qua gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling binnen de organisatie van de klas te passen.
  • De leerling is bij aanvang van de Topklas niet ouder dan 13 jaar (op 1 oktober van het desbetreffende jaar)

Consequenties voor de basisscholen

De leerlingen van de Topklas blijven formeel ingeschreven op de basisschool. Welke consequenties heeft dit voor de basisschool?

  • Omdat de leerling in de basisschool blijft ingeschreven ontvangt de basisschool de bekostiging van de minister. De school betaalt daarom aan de schakelklassen een financiële bijdrage van € 3000.- per leerling.
  • Bij strikt formele aangelegenheden kan een beroep op de basisschool gedaan worden bij bijvoorbeeld extreem verzuim, schorsingen of het verwijderen van leerling uit de topklas. Er wordt dan samenwerking bij de basisschool gezocht.

In het borgdocument kunt u meer lezen over de werkwijze en inhoud van de Topklas. Op het Binnenplein voor de scholen is het aanmeldingsformulier beschikbaar.

 

Meer informatie bij Jet van Zantvoort, coördinator van de Schakelklassen

j.v.zantvoort@plein013.nl

Telefoon: 013-21 00 133  of  06-5123 0154

Aanwezig ma t/m do

 

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken