Bouw!

Bouw! is het unieke interventieprogramma waarmee u leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomt. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg.  Ouders, grootouders, oudere leerlingen of vrijwilligers fungeren als tutor.

Hoe werkt het?

Bouw! is onafhankelijk naast bestaande methodes te gebruiken. De online oefeningen passen zich aan het tempo van de leerling aan. Toetsen en rapportages maken de vooruitgang zichtbaar. Met Bouw! voorkomt u onnodige doorverwijzing naar de zorg. Bouw! is de hoeksteen van passend leesonderwijs aan jonge kinderen die worstelen met letterkennis, klankbewustzijn en aanvankelijk lezen.

In twee studies (de ene beginnend halverwege groep 2, de andere startend in groep 3) is nagegaan of Bouw! problemen met lezen en spellen helpt voorkomen bij leerlingen die bij voorbaat al risico lopen. Gebleken is dat leerlingen die het programma volgden een significant betere leesontwikkeling doormaakten dan de controlegroep. Ook werd de diagnose dyslexie veel minder vaak gesteld. Daarnaast was het zelfvertrouwen van de leerlingen toegenomen. Dit onderzoek werd door wetenschappers van de UvA uitgevoerd met subsidie van het ministerie van OCW.

Masterplan Dyslexie: Bouw! voldoet aan zorgniveau 3

“Bouw! is een gestandaardiseerd programma dat vroegtijdig en langdurig kan worden ingezet op niveau 3.. Er worden (deel)toetsen afgenomen waarmee nagegaan kan worden wat een leerling beheerst. We adviseren om deze tussentoetsen onder supervisie van de leerkracht of de intern begeleider te laten afnemen: zij blijven immers verantwoordelijk voor de beginnende leesontwikkeling van de leerlingen in de klas. Als een leerling ondanks intensief werken met Bouw! geen of nauwelijks vooruitgang laat zien bij tussentijdse observaties en hoofdmetingen, is het op basis van de digitaal opgeslagen gegevens aantoonbaar dat de school heeft voldaan aan zijn zorgplicht op niveau 3 en kan de leerling worden aangemeld voor de vergoedingsregeling dyslexie.”

Bekijk een filmpje van Basisschool De Regenboog in Tilburg over Bouw!

Powerpoint presentatie Lexima 27-9-2016

Demo-account Bouw!: http://www.bouwtutorlezen.nl/login/index.php (dit is ook de website waar de leerlingen met hun account inloggen), door te klikken op ‘inloggen als gast’.

Het werken met BOUW!

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken