Taal52 Zomer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 17 juli t/m 25 augustus 2017 hebben ongeveer 70 kinderen tussen 7-12 jaar van de Taalscholen in Tilburg de zomerschool bezocht van Taal52: een pilot van Plein013! Ervaring leert dat de taalkennis van kinderen, opgedaan tijdens hun 40 weken school, kan verminderen gedurende de vakanties thuis: dus 52 weken Taal!! Een ander doel van Taal52 is de medewerking van ouders te vergroten, dit kan bijdragen aan een goede taalontwikkeling. Deelname aan Taal52 is voor ouders en scholen kosteloos. Er wordt gewerkt met een continue-rooster (8.30 uur – 14.30 uur). Er wordt voorzien in overblijven. Indien noodzakelijk wordt voorzien in vervoer naar de locatie. In wijkcentrum ’t Sant zijn 3 zalen in gebruik als klaslokaal. In elke klas zitten ongeveer 11 leerlingen met een leerkracht en onderwijsassistent. De zomervakantie is verdeeld in periodes van 2 weken; leerlingen kunnen zich inschrijven voor 1 of 2 periodes. Taal leren door doen is een methodiek die werkt; ’s morgens in de klas woorden oefenen, boekjes lezen en kringgesprekjes: veel mondeling oefenen; vanaf 11 uur workshops met bouwen, drama en knutselen, waarbij de woorden uit de ochtend terugkomen en nog eens herhaald worden. Met de bibliotheek, de Westermarkt, het Wandelbos en het station in de buurt is onderwijs volgen voor de leerlingen een feest. De leerlingen en het personeel hebben een mooie en leerzame tijd gehad! Hoe verder!! De bevindingen van afgelopen periode zijn zorgvuldig bekeken; van hieruit worden de volgende stappen ondernomen naar het vervolg: Taal52 Herfst