Taaltuin

De Taaltuin is een vorm van schakelklassen georganiseerd binnen de eigen school en bedoeld voor kinderen met een taalachterstand. Met de Taaltuin wordt een programma aangeboden dat leidt tot het verkleinen van taalachterstand bij kinderen. Tevens vindt een onderwijskwaliteitsverbetering op taalgebied plaats binnen de gehele school.

Wat houdt een Taaltuin concreet in?

  • Scholen organiseren een Taaltuin voor de voor hen meest geschikte doelgroep. De inzet van de projectgelden komt direct ten goede aan het bestrijden van taalachterstand voor deze groep leerlingen.
  • Het plan voor de Taaltuin past in het taalbeleidsplan van de school, waarbij de focus op verduurzaming ligt;
  • De opbrengsten van de Taaltuin zijn meetbaar.

Deelname aan de Taaltuin brengt een aantal verplichtingen met zich mee voor de deelnemende school:

  • Eén keer per jaar deelname aan een overleg met de directeuren en/ of taalcoördinatoren van de deelnemende scholen (regiegroep)
  • De school werkt planmatig aan de verbetering van de taalachterstanden.
  • Aanleveren van resultaten van de leerlingen die deelnemen aan De Taaltuin voor lange termijn onderzoek en verantwoording aan gemeente
  • Twee keer per jaar deelname aan netwerkbijeenkomsten door de leerkrachten van De Taaltuin.
  • Een gesprek met Taaltuinleerkracht en/of taal coördinator en/ of directeur met de coördinatoren over de Taaltuin op locatie.

Er kunnen jaarlijks 12 scholen deelnemen aan de Taaltuin, waarvoor een budget van 25.000 euro per Taaltuin ter beschikking wordt gesteld.

Voor aanmelding voor het volgende schooljaar ontvangt u later in het schooljaar informatie.

Anita van Tilborg, coördinator Topklas
Telefoon: 06-53637903
a.v.tilborg@plein013.nl
aanwezig: di. t/m do.


Plein013_LR088

Ontmoeten, verbinden, versterken