Toegang Dyslexie

Ondersteuning van kinderen met dyslexie hoort tot de basisondersteuning die op elke school aanwezig dient te zijn. De school heeft een protocol waarin te lezen is hoe de school de kinderen met lees- en spellingproblemen ondersteunt.

Plein 013 ondersteunt de scholen met voorlichting, met de programma’s Kurzweil en Bouw! en met netwerkbijeenkomsten voor leraren.

Sommige dyslectische kinderen komen in aanmerking voor behandeling. We spreken dan van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Deze behandeling is opgenomen in de Jeugdwet. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de toewijzing van deze behandeling. Op verzoek van de gemeenten in onze regio ondersteunt Plein 013 ook hierbij.

Hieronder treft u documenten die nodig zijn als u of de school een kind wil aanmelden voor behandeling van EED.

Heeft u vragen of bezwaar? Mail ons op dyslexie@plein013.nl

 

OVERZICHT ZORGAANBIEDERS 2017

Met onderstaande link kunnen de zorgaanbieders voor de regio gevonden worden. U kunt daarbij ook nog doorfilteren op de eigen wijk.

http://www.jeugdhulphvb.nl/stappenplan/dyslexie/filter

DOCUMENTEN

Handleiding Toegang Dyslexie bij aanvraag ernstige enkelvoudige dyslexie

Aandachtspunten Toegang Dyslexie juni 2017

Het NKD (Nederlands Kwaliteit instituut Dyslexie) heeft de richtlijnen en benaming van de zorgniveau ’s dyslexie aangepast. Zij hebben deze informatie over Handreikingen invulling ondersteuningsniveau 2 en 3 en Richtlijnen bij doublure in twee brochures gezet.

https://www.nkd.nl/onderwijs/protocollen-onderwijs-en-zorg-dyslexie/richtlijnen-en-handreikingen/

===========================================

U kunt nog steeds het vertrouwde formulier gebruiken. Wel vragen we u het complete dossier te scannen en als pdf in te sturen.

Leerlingdossier TD Dyslexie V7 [1460] (doc)

Leerlingdossier_DyslexieV7 (pdf)

Toestemmingsverklaring voor ouders

Checklist schooldossier Masterplan Dyslexie

Individueel handelingsplan lezen en spelling Toegang Dyslexie

===========================================

Aankondiging toegang dyslexie (Brief aan scholen)

Checklist Dyslexieverklaring voor scholen en instellingen

Info Dyslexiezorg Regio Hart van Brabant   

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken