Schoolondersteuningsprofielen

Misschien bent u op zoek naar een school voor uw kind of wilt u weten welke ondersteuning de school kan bieden? Dan is onderstaande kaart voor u een handig middel. Op de kaart treft u alle scholen van Plein 013. U kunt het ondersteuningsprofiel van de school openen door op icoontje te klikken. U kunt ook inzoomen of een specifieke school of adres zoeken in de zoekbalk.

De ondersteuningsprofielen van de scholen zijn met zorg door een externe auditor beschreven. Toch kunt u hierin lang niet alles lezen wat de school te bieden heeft. Daarom raden we u aan om met de school in gesprek te gaan over de ondersteuning in de school.

De ondersteuningsprofielen van de scholen zijn beschreven in de termen van Indiceren Volgens Ondersteuningsbehoeften (IVO). De scholen worden daarbij getypeerd als

netwerkschool
smalle ondersteuningsschool
brede ondersteuningsschool

inclusieve school

De netwerkschool biedt alleen een basisniveau van speciale onderwijsondersteuning. Voor leerlingen met ingewikkelder onderwijsbehoeften wordt al snel een beroep gedaan op speciale scholen en zorginstellingen. Het resultaat hiervan is dat de school voor maximaal een kwart van alle leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften (0-25 procent) adequate speciale onderwijsondersteuning in huis heeft.

De smalle ondersteuningsschool wil er in principe zijn voor alle leerlingen in het dorp of de wijk. Daartoe worden de nodige aanpassingen in de pedagogiek en de didactiek toegepast. Wanneer de onderwijsbehoeften van leerlingen complexer worden, zijn ze echter beter af op een speciale school, waar meer specialistische hulp kan worden gegeven. Het resultaat is dat deze scholen voor ongeveer een kwart tot de helft van alle leerlingen met speciale onderwijsbehoeften(25-50 procent) passende onderwijsondersteuning kunnen bieden.

De brede ondersteuningsschool kan vanuit overtuiging vele leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften (leer-, gedrags- en fysieke behoeften) aan. Een deel van de leerkrachten is getraind in het omgaan met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Alleen bij uitzonderlijke onderwijsbehoeften van leerlingen loopt de school tegen haar grenzen aan. Resultaat: de school is in staat om de helft tot driekwart van alle leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (50-75 procent) passende ondersteuning te bieden.

De inclusieve school staat bekend om de rijke speciale onderwijszorg die zij samen met andere relevante zorginstellingen biedt. De speciale onderwijszorg is een integraal onderdeel van de schoolorganisatie en is geĂ¯nternaliseerd in de pedagogisch-didactische benadering van de teamleden. Het resultaat is dat deze school driekwart tot alle leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (75-100 procent) passende onderwijsondersteuning kan bieden.

De scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs worden aangeduid met een typering

doelgroepenschool = een speciale school, ingericht voor een specifieke doelgroep
integratieve school = een speciale school, ingericht voor een bredere doelgroep