Zorg en verschillende loketten

Heeft u ondersteuning nodig bij opvoed- en opgroeiproblemen, is uw kind aangewezen op psychische hulp of behandeling, is er begeleiding of persoonlijke verzorging nodig i.v.m. een somatische aandoening, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking? Is uw kind aangewezen op medisch zorg of behandeling? Is er behandeling nodig voor het leren omgaan met een zintuiglijke beperking? Is uw kind aangewezen op 14-uurs zorg of toezicht?

In al deze gevallen bent u aangewezen op ondersteuning vanuit de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning of Wet Langdurige Zorg.

In een overzicht is voor u op een rijtje gezet waar u met welke vraag terecht kunt. Download hier het overzicht: Zorg en de verschillende loketten

Voor meer vragen kunt u ook terecht op www.regelhulp.nl

Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. We doen dit bij voorkeur in de gewone basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming, werken we nauw samen met andere partners, die ouders en scholen daarbij ondersteunen.