Een school zoeken en aanmelden

Peuters worden groter en er komt een moment dat u, als ouder, zich gaat oriënteren op een basisschool voor uw kind. Welke school is passend en wat vindt u als ouder daarbij belangrijk?

Sommige ouders verhuizen naar onze regio. Ook voor deze ouders is het belangrijk dat ze zich goed kunnen oriënteren op een passende school voor hun kind.

Hoe zit dat ook alweer met de zorgplicht en aanmelden? Wat moet ik zelf doen en wat moet de school doen in verband met de zorgplicht?

De website www.scholenopdekaart.nl kan u helpen om scholen in de wijk te vinden. Er wordt ook informatie over de scholen gegeven.

De website www.steunpuntpassendonderwijs.nl geeft u tips als u op zoek bent naar extra ondersteuning voor uw kind.

Op de website van Plein 013 vindt u informatie over de ondersteuningsprofielen van de scholen. Hierin staat beschreven wat u van de school kunt verwachten aan extra ondersteuning. Kijk in het menu op Schoolondersteuningsprofielen.

Als u een keuze heeft gemaakt gaat u bij de school informeren en aanmelden. Hoe dat gaat leest u terug in de flyer van het ministerie van onderwijs.

Als u een keuze heeft gemaakt voor een school voor uw kind gaat u uw kind aanmelden. In de wet zijn een paar spelregels opgenomen over het aanmelden:

  • Het kind moet minstens drie jaar oud zijn;
  • Het aanmelden dient schriftelijk te gebeuren;
  • Aanmelden moet minimaal 10 weken voor de eerste schooldag. Noodsituaties daargelaten;
  • Ouders/verzorgers moeten relevante informatie over het kind overleggen om een goede begeleiding te kunnen inrichten;
  • Ouders/verzorgers geven aan of hun kind (naar verwachting) extra ondersteuning nodig zal hebben;
  • Als het kind eerder op een peuterspeelzaal of andere school heeft gezeten, neemt de school altijd contact op met deze instantie. De peuterspeelzaal of school draagt na het inschrijven het dossier van het kind over aan de nieuwe school;
  • Ouders/verzorgers mogen op meerdere scholen aanmelden maar zijn dan verplicht om dit aan te geven op het aanmeldformulier. Als ouders/verzorgers op meerdere scholen aanmelden of van plan zijn dit te doen, moeten zij een school van voorkeur aangeven. Dit is in de wet opgenomen als plicht.

Flyer over het aanmelden op een school

 

Plein013_LR089-300x199

background

Ontmoeten, verbinden, versterken