Een school zoeken en aanmelden

Peuters worden groter en er komt een moment dat u, als ouder, zich gaat oriënteren op een basisschool voor uw kind. Welke school is passend en wat vindt u als ouder daarbij belangrijk?

Sommige ouders verhuizen naar onze regio. Ook voor deze ouders is het belangrijk dat ze zich goed kunnen oriënteren op een passende school voor hun kind.

Hoe zit dat ook alweer met de zorgplicht en aanmelden? Wat moet ik zelf doen en wat moet de school doen in verband met de zorgplicht?