Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen door ziekte of een handicap. Soms is leerlingenvervoer mogelijk omdat de school te ver weg ligt.

Als uw kind is aangewezen op leerlingenvervoer moet u dit regelen met de gemeente waar u woont.

Voorwaarden

Uw kind:

 1. kan vanwege een handicap of de afstand, niet zelf van en naar school reizen én zit op een school die meer dan 6 kilometer van het huisadres ligt (afstandscriterium).
 2. heeft een handicap en kan niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer naar school reizen.  Voor deze kinderen geldt dus géén afstandscriterium.

Soorten leerlingenvervoer

Er zijn 3 soorten (vergoedingen voor) leerlingenvervoer:

 1. Fiets- of openbaar vervoer: de gemeente beoordeelt of uw kind zelf (of met begeleiding) met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan. Uitgangspunt is eerst de fiets en pas als dat niet kan: openbaar vervoer.
 2. Georganiseerd vervoer: een taxi(bus) brengt uw kind van en naar school (vergoeding voor eigen vervoer is in sommige gevallen mogelijk).
 3. Eigen vervoer: vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort vervoer. Bijvoorbeeld: uw kind kan met de fiets naar school maar u brengt uw kind zelf weg: u krijgt een fietsvergoeding.

Welke kinderen maken gebruik van leerlingenvervoer

 • leerlingen die op grond van een religie of levensovertuiging een reguliere basisschool bezoeken en hiervoor verder moeten reizen omdat deze school niet dichterbij voorhanden is;
 • leerlingen in het speciaal basisonderwijs;
 • leerlingen in het speciaal onderwijs;
 • leerlingen die voor het volgen van onderwijs in een internaat verblijven.

Lang niet alle hierboven genoemde kinderen komen in aanmerking voor leerlingenvervoer. Sommige kinderen wonen binnen zes kilometer van de school. Andere kinderen kunnen zelfstandig met de fiets. Leerlingenvervoer kan per kind anders zijn. Vraag ernaar bij de gemeente waar u woont.

Tips

 • Als uw kind naar een andere school gaat, bijvoorbeeld een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs, dan is het van belang om tijdig het leerlingenvervoer aan te vragen. In sommige gemeenten kan de aanvraag zes tot acht weken duren.
 • Leeftijd van het kind en zijn of haar mogelijkheden om met openbaar vervoer te reizen, zijn van belang.
 • De gemeente gaat uit van vervoer naar een school die het dichtst bij huis of de instelling ligt. Dit is het meest van toepassing op scholen voor speciaal basisonderwijs.
 • Er wordt altijd bezien of openbaar vervoer tot de mogelijkheden behoort, voorhanden is en wat de reistijd is.
 • Twee werkende ouders zijn geen reden voor toekenning van taxivervoer.
Leerlingenvervoer is altijd maatwerk voor uw kind. Als u twijfelt neem dan tijdig contact op met uw gemeente.

Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. We doen dit bij voorkeur in de gewone basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming, werken we nauw samen met andere partners, die ouders en scholen daarbij ondersteunen.