Mijn kind zit al op het speciaal (basis) onderwijs

Voor kinderen die na 1 augustus 2014 zijn aangewezen op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs geldt dat voor hen een Toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. De Toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd door de school. Meer hierover kunt u lezen op de pagina ‘Naar een andere school’.

Er is ook een groep kinderen die op 1 augustus 2014 al op een speciale basisschool of school voor speciaal onderwijs zit. Voor deze kinderen gelden aparte afspraken.

Mijn kind zit op het speciaal basisonderwijs

Voor kinderen die op 1 augustus 2014 op het speciaal basisonderwijs zitten verandert er niets. Voor deze kinderen hoeft er niet opnieuw een Toelaatbaarheidsverklaring te worden aangevraagd. Hun oude ‘beschikking’ blijft geldig tot de datum die daarop vermeld staat. Als er geen datum op de beschikking vermeld staat, is de beschikking geldig voor de duur van de basisschoolperiode.

De beschikking voor uw kind is geldig voor alle scholen voor speciaal basisonderwijs binnen ons samenwerkingsverband. Als u gaat verhuizen binnen onze regio en uw kind blijft op het speciaal basisonderwijs in ons samenwerkingsverband dan blijft de beschikking geldig.

 

Mijn kind zit op het speciaal onderwijs

Voor kinderen die op 1 augustus 2014 op het speciaal onderwijs met een cvi beschikking zijn ingeschreven gelden aparte regels. Zolang zij op de school blijven waar ze op 1 augustus 2014 zijn ingeschreven, hebben deze kinderen recht op deze plaats tot 1 augustus 2016. Dit is in de wet opgenomen.

Dit ‘plaatsrecht’ vervalt echter op het moment dat het kind wisselt van school of de overstap maakt naar het voortgezet speciaal onderwijs. In die gevallen moet er een nieuwe TLV worden aangevraagd.  De Toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd door de school. Meer hierover kunt u lezen op de pagina ‘Naar een andere school’.

Dit betekent dat er vóór de zomer van 2016 voor een grote groep kinderen een TLV moet worden aangevraagd. Plein 013 heeft met de besturen en de directies van de scholen afgesproken dat we hier ruim op tijd aan gaan beginnen maar niet eerder dan in het schooljaar 2015-2016. Voor de zomer van 2015 zullen we een planning presenteren waarin staat wanneer welke kinderen de aanvraag voor de TLV zal worden behandeld. In ieder geval zullen we ruim voor de zomer van 2016 een uitspraak doen over de nieuwe TLV.

Voor kinderen die tijdelijk deelnemen in een Residentiële Plaats (RP) in het speciaal onderwijs gelden bovenstaande regels niet. Zij hebben geen beschikking van het cvi maar nemen tijdelijk en zonder beschikking deel aan het onderwijs in verband met dagbehandeling door jeugdhulpverlening.

Plein013_LR069 web

Ontmoeten, verbinden, versterken

Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. We doen dit bij voorkeur in de gewone basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming, werken we nauw samen met andere partners, die ouders en scholen daarbij ondersteunen.