Onderwijsmakelaar

Het samenwerkingsverband heeft een makelaar beschikbaar die ouders en scholen kan ondersteunen bij het vinden van een passende school voor een leerling. De makelaar benut daarbij de kennis van het netwerk van scholen en kan vanuit een onpartijdige positie de scholen en ouders adviseren. De makelaar kan worden ingeschakeld bijvoorbeeld als er verschil is in visie tussen ouders en school over wat een passend onderwijsaanbod is en welke mogelijkheden de school wil en kan bieden. De makelaar kan als ‘mediator’ ondersteunen bij het gesprek tussen school en ouders.

De makelaar is op afroep beschikbaar voor alle scholen. Scholen kunnen hiervoor contact opnemen met Plein 013 via info@plein013.nl of telefoonnummer 013-2100130. Ouders kunnen aan school vragen om een makelaar in te schakelen.

 

Plein013_LR069 web

Ontmoeten, verbinden, versterken

Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. We doen dit bij voorkeur in de gewone basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming, werken we nauw samen met andere partners, die ouders en scholen daarbij ondersteunen.

[/one_third_last]