Verslag OPR 20200217-def

De ondersteuningsplanraad

Per 1 augustus 2014 wordt op alle scholen in Nederland Passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen. Hiervoor gaan scholen met elkaar samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. Uw school valt onder het samenwerkingsverband Plein 013. In dit samenwerkingsverband werken reguliere basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) uit de regio Tilburg samen. Ze zorgen ervoor dat alle kinderen in de regio het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Ondersteuningsplan

Het samenwerkingsverband beschrijft in het ‘ondersteuningsplan’ hoe de schoolbesturen van de scholen zorgen voor een passend aanbod voor alle kinderen. In het ondersteuningsplan staan afspraken over:

  • welke begeleiding iedere school biedt;
  • op basis waarvan kinderen naar het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs mogen;
  • hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld;
  • hoe de basisondersteuning en de extra ondersteuning in de scholen is geregeld;
  • hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het ondersteuningsplan wordt minimaal om de vier jaar bijgesteld.

De ondersteuningsplanraad

Voordat het ondersteuningsplan kan worden uitgevoerd moet het worden voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad. Daarin zitten ouders en personeelsleden van de scholen. De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen en goedkeuren van het ondersteuningsplan. Ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.

De 84 scholen van het samenwerkingsverband hebben veel ouders en personeelsleden. Om de ondersteuningsplanraad werkbaar te maken, is er voor gekozen om de ondersteuningsplanraad te laten bestaan uit 12 leden: 6 ouders en 6 personeelsleden.  Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er gemotiveerde ouders en personeelsleden in de ondersteuningsplanraad zitten. Relevante kennis en ervaring op het terrein van onderwijs, financiën of personeelsbeleid is daarbij welkom.

Wat doen de leden van de ondersteuningsplanraad:

  1. ze praten mee over en hebben invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt;
  2. ze denken mee over de manier waarop extra ondersteuning aan kinderen geboden kan worden;
  3. ze bouwen kennis en kunde op over het bredere netwerk van scholen;
  4. ze bouwen kennis op over Passend onderwijs.

Wie zitten in de ondersteuningsplanraad?

De ondersteuningsplanraad wordt gevormd door zes ouders en zes personeelsleden van scholen die bij het samenwerkingsverband zijn aangesloten.

Mevrouw Ester Scheepens Basisschool de Mortel ouder
De heer Ronald Heidanus Jeanne d’Arc personeel
De heer Marc Verheijen SBO Noorderlicht ouder
Mevrouw Sylvia Metsaars Basisschool Den Bongerd ouder
Mevrouw Lieke Hendriks Basisschool St. Caecilia ouder
Mevrouw Neeltje Olieslagers Basisschool De Vonder (Riel) personeel
De heer Aron Keller SO OC Leijpark personeel
Mevrouw Heleen van der Vlugt Berkeloo ouder
Mevrouw Hilde Gerards Basisschool de Vijf Hoeven personeel
De heer Hans Toemen SBO Zonnesteen personeel

Voorzitter: mevrouw Ester Scheepens

Secretaris:

Penningmeester: Marc Verheijen

Adresgegevens Ondersteuningsplanraad:

Postbus 1372
5004 BJ  TILBURG
E-mail: ondersteuningsplanraad@plein013.nl
 

Informatie van de OPR aan ouders en leraren

Reglement Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Plein 013 [def]

Informatieavond OPR 10-11-2015

Jaarverslag 2013 -2014 OPR Plein013 [def]

Jaarverslag-2015-OPR-plein013-def

AGENDA EN NOTULEN VAN VERGADERINGEN

Schooljaar 2020-2021

Verslag OPR 20191125

Schooljaar 2019-2020

Notulen OPR vergadering 11-05-2020

Notulen OPR vergadering 13-01-2020

Notulen OPR vergadering 17-02-2020

Notulen OPR vergadering 21-10-2019

Notulen OPR vergadering 22-06-2020

Notulen OPR vergadering 25-11-2019

Notulen OPR vergadering 30-03-2020

Schooljaar 2018-2019

Notulen OPR vergadering 03-06-2019

Notulen OPR vergadering 06-05-2019

Notulen OPR vergadering 08-04-2019

Notulen OPR vergadering 25-03-2019

Notulen OPR vergadering 18-02-2019

Notulen OPR vergadering 21-01-2019

Notulen OPR vergadering 19-11-2018

Notulen OPR vergadering 03-12-2018

Notulen OPR vergadering 22-10-2018

Schooljaar 2017-2018

Notulen OPR vergadering 05-06-2018

Notulen OPR vergadering 10-09-18

Notulen OPR vergadering 14-05-2018

Notulen OPR vergadering 16-04-2018

Notulen OPR vergadering 18-09-2017

Notulen OPR vergadering 20-03-2018

Notulen OPR vergadering 21-11-2017

Notulen OPR vergadering 22-01-2018

Schooljaar 2016-2017

Agenda opr 31 oktober 2016

Agenda opr 29 november 2016

Agenda opr 24 januari 2017

Agenda opr 20 maart 2017

Agenda opr 30 mei 2017

===========================

notulen OPR vergadering 31-10-2016

notulen OPR vergadering 29-11-2016

notulen OPR vergadering 24-01-2017

notulen OPR vergadering 20-03-2017

notulen OPR vergadering 30-05-2017

Schooljaar 2015-2016

notulen OPR vergadering 18-01-2016 def

notulen OPR vergadering 15-12-2015 def

notulen OPR vergadering 24-11-2015 def

notulen OPR vergadering 05-10-2015 def

notulen OPR vergadering 08-09-2015 def

notulen OPR vergadering 08-03-2016 def

notulen OPR vergadering 19-04-2016 def

notulen-opr-vergadering-23-05-2016-def

notulen-opr-vergadering-05-07-2016-def

Schooljaar 2014-2015

notulen OPR vergadering 01-07-2015 def

notulen OPR vergadering 19-05-2015 def

notulen OPR vergadering 09-03-2015 def

notulen OPR vergadering 25-11-2014 def

notulen OPR vergadering 23-09-2014 def

notulen OPR vergadering 10-06-2014 def

notulen OPR vergadering 15-04-2014 def

notulen OPR vergadering 24-02-2014 def

notulen OPR vergadering 17-02-2014 def

notulen OPR vergadering 11-02-2014 defPlein013_LR074

Ontmoeten, verbinden, versterken

Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. We doen dit bij voorkeur in de gewone basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming, werken we nauw samen met andere partners, die ouders en scholen daarbij ondersteunen.