Samenwerkende ketenpartijen Primair Onderwijs in gemeente Tilburg, de Toegang en gemeente Tilburg
hebben de handen ineengeslagen om hun gezamenlijke ambitie, gericht op verzuimpreventie en zo snel mogelijk voorkomen van thuiszitten, te realiseren.

Deze thuiszittersaanpak sluit aan bij ambitie van het Landelijk Thuiszitterspact, waarin afspraken staan die
ertoe moeten leiden dat het aantal thuiszitters de komende jaren omlaag wordt gebracht met als
doel dat uiterlijk in 2020 – of zoveel eerder- geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder
een passend aanbod aan onderwijs en/of zorg.

Lees het volledige Convenant Thuiszitterspact PO