Arabisch      Turks      Pools      Engels

Wat is Passend onderwijs?

Passend onderwijs is onderwijs dat voor alle kinderen passend is. Dat betekent dat alle kinderen naar school gaan waar goed onderwijs geboden wordt en waar ze, als dat nodig is, extra ondersteuning krijgen. Het is de bedoeling van Passend onderwijs dat meer kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in de gewone basisschool geholpen worden. Nu gaan teveel kinderen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Passend onderwijs gaat veel betekenen voor ouders, voor leraren en voor scholen. En natuurlijk voor de kinderen zelf. Door Passend onderwijs gaan ook veel regels veranderen.

 

Waarom moet het anders?

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden, konden voorheen een rugzakje krijgen met geld voor extra begeleiding. Daar zaten echter ingewikkelde regels en procedures aan vast. Bovendien bleek de aanpak niet te voorkomen dat er nog steeds te veel kinderen buiten de boot vielen. Als kinderen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs gingen, waren er ingewikkelde procedures. Tot nu toe werd er ook te vaak uitgegaan van tekorten van kinderen in plaats van wat ze wél kunnen. Passend onderwijs wil juist inspelen op individuele behoeften met een opbouwende kijk op de ontwikkeling van kinderen.

Plein013_LR103

Ontmoeten, verbinden, versterken