Het ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan is het belangrijkste document van het samenwerkingsverband. Hierin staan de plannen voor de komende jaren beschreven. Voordat het bestuur van het samenwerkingsverband het plan vaststelt, wordt het voor instemming voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad. In deze raad hebben ouders en personeelsleden zitting. Zij kijken of de plannen van het bestuur reëel zijn.

Het ondersteuningsplan dient minimaal eens in de vier jaar te worden opgesteld. Plein 013 heeft er voor gekozen om de eerste periode uit twee jaren te laten bestaan. De reden hiervoor is dat er nog veel onduidelijk is over de uitwerking en de effecten van Passend onderwijs. Het eerste ondersteuningsplan dat werd vastgesteld had een looptijd van twee schooljaren 2014-2015 en 2015-2016.

Het ondersteuningsplan is op 31 januari 2014 aangeboden aan de ondersteuningsplanraad (OPR). Deze heeft op 1 maart 2014 unanieme instemming verleend. Het bestuur heeft het plan op 26 maart 2014 definitief vastgesteld. Op 14 april 2014 is het ondersteuningsplan aangeboden aan de Inspectie van het onderwijs.

Het tweede ondersteuningsplan liep van 2016 tot 2018, maar is intussen tweemaal verlengd. De eerste keer tot 1 augustus 2019 en vervolgens tot 1 augustus 2020. De OPR heeft daarmee ingestemd en heeft daarvoor samen met het bestuur getekend (zie link “besluit Plein 013 inzake verlenging ondersteuningsplan 2019-2020”).

Ondersteuningsplan Plein 013 2016-2018

Ondersteuningsplan Plein 013 2016-2018 Bijlagen

Besluit Plein013 inzake verlenging ondersteuningsplan 2019-2020

Ondersteuningsplan uit de vorige periode:

Ondersteuningsplan Plein 013 2014-2016

 

Plein013_LR030

Ontmoeten, verbinden, versterken

 

Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. We doen dit bij voorkeur in de gewone basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming, werken we nauw samen met andere partners, die ouders en scholen daarbij ondersteunen.