Samenhangend beleid

Onderwijs en jeugdzorg
Een goede samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg draagt ertoe bij dat kinderen en jongeren worden ondersteund bij het opgroeien, hun ouders worden ondersteund bij het opvoeden en elk kind zo passend mogelijk onderwijs krijgt.
Door gemeenten de verantwoordelijkheid te geven voor alle zorg voor jeugd, krijgen jeugdigen zorg dichter bij huis en is het eenvoudiger om knelpunten aan te pakken. De financiering en coördinatie op het gebied van de zorg voor jeugd gaat op 1 januari 2015 over van de provincies naar de gemeenten.
Bekijk het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet

Nieuwe verbindingen
Door de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeenten wordt het makkelijker verbindingen te maken tussen zorg, onderwijs, werk en inkomen, welzijn, sport en veiligheid. De gemeente voert op grond van de nieuwe wet een samenhangend beleid en legt dit eens in de 4 jaar vast in een plan. In dit plan staat onder meer de visie van de gemeente en de uitvoering van het beleid, waaronder regels over de toekenning van individuele voorzieningen, de wijze van beoordeling en de afweging van toekenning.

Aanpassingen 2 andere wetten
Naast passend onderwijs en de decentralisatie van zorg voor jeugd zijn er nog 2 belangrijke aanpassingen voor jeugdigen voorgesteld:
De extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ wordt gedecentraliseerd naar gemeenten.
4 wetten voor de onderkant van de arbeidsmarkt worden samengevoegd en gedecentraliseerd naar gemeenten in de Participatiewet.

Lees meer over de herziening van de AWBZ

Ontmoeten, verbinden, versterken

Mijn beste trainers waren ‘goede leraren’, omdat ze me vertrouwen gaven. Ze daagden me uit, moedigden me aan en waren beschikbaar. Altijd! Dat is cruciaal.- Ruud van Nistelrooy - Ex-voetbalinternational