Wat wij doen

Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. We doen dit bij voorkeur in de gewone basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming, werken we nauw samen met andere partners, die ouders en scholen daarbij ondersteunen.

Samen met de scholen in de regio maken we afspraken over passende ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Daarnaast beslissen we of een leerling wordt toegelaten tot het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat de scholen onderwijs aanbieden voor iedere leerling dat past bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind in ons samenwerkingsverband zich optimaal kan ontwikkelen.”