“Jecko is ondernemender, socialer en zijn zelfvertrouwen groeide”

“Jecko is ondernemender, socialer en zijn zelfvertrouwen groeide”

 

Jecko is 12 jaar en zit in groep 8 van basisschool Rennevoirt in Berkel-Enschot. Het is pauze en hij speelt buiten op het schoolplein. Tegenover me aan tafel zitten zijn pleegvader Remko de Beer en intern begeleider Manon Beerens. We zien Jecko lol hebben en tegen zijn vrienden vertellen dat hij papa ziet. Het tovert een lach op Remko’s gezicht.

Remko vertelt dat Jecko tot groep 7 naar een andere school ging. “Jecko startte als vierjarige op De Keyzer in Goirle. Dat is een school voor speciaal onderwijs. Toen Jecko zo’n zes jaar geleden bij ons kwam wonen, zat hij daar in de kleutergroep. Hij had gedragsmatige problemen en weinig zelfvertrouwen. Het team van De Keyzer verdient echt een compliment voor de stappen die Jecko daar heeft gezet.”

Vriendjes in het dorp

Remko en Sjoerd woonden al in Berkel-Enschot toen Jecko bij hen kwam wonen. Hij zat in Goirle op school met kinderen uit de hele regio. Klasgenoten woonden niet om de hoek en dat maakte afspreken lastig. Jecko had buiten school weinig contact met leeftijdsgenoten. “Wij wilden dat Jecko vriendjes in het dorp zou krijgen. Dat vonden we ontzettend belangrijk voor zijn sociale ontwikkeling. Toen dat via het verenigingsleven niet lukte, ontstond het idee om hem via een school meer wortel te laten schieten in het dorp. In onze ogen was die sociale ontwikkeling ook de sleutel tot het vergroten van zijn zelfvertrouwen.”

Remko vertelt dat ze contact opnamen met De Keyzer om de mogelijkheden te bespreken. “Dit was volledig nieuw voor hen. Na een aantal gesprekken vroegen ze ons om zelf op onderzoek uit te gaan. We vonden twee scholen in Berkel-Enschot die welwillend tegenover dit initiatief stonden. Uiteindelijk kozen we voor Rennevoirt vanwege het onderwijsconcept.”

Manon herinnert zich goed met welk doel Jecko op Rennevoirt kwam. “Kinderen leren kennen uit de buurt. Dat was in eerste instantie het belangrijkste doel. Vanaf groep 7 kwam Jecko één dag in de week bij ons op school en de andere vier dagen ging hij nog naar De Keyzer. Wij zagen hoe succesvol dit voor hem was en al snel kwam hij twee dagen in de week. Om uiteindelijk halverwege groep 7 volledig in te stromen in het reguliere onderwijs bij ons op school.”

Een geslaagd plan

Manon vertelt dat de leerkrachten van groep 7 een belangrijke rol speelden in dit succes. “Zij zorgden ervoor dat de kinderen in de klas hem écht als onderdeel van de groep zagen. Hij had vanaf het begin een eigen tafel en spullen. Als hij een verjaardag had gemist omdat hij die dag niet bij ons was, lag de traktatie op zijn bureau te wachten. Hij hoorde er vanaf de start helemaal bij. We begonnen met kleine stappen die erg gericht waren op socialiseren. Omdat we zagen dat het zo goed ging, veranderde het doel naar ontdekken of dit een succesvolle reguliere plaatsing zou kunnen worden. Vanaf dat moment is Jecko ook onderwijs van Rennevoirt gaan volgen.”

Remko vertelt dat ook dit bijdroeg aan de ontwikkeling van Jecko. “Hoewel hij op De Keyzer verrijkingsstof kreeg, zagen wij dat hij meer aankon. Wij hadden er vanaf het begin vertrouwen in dat hij het reguliere onderwijs qua intelligentie zeker aan zou kunnen. Samen zijn we dus gaan ontdekken of het zou lukken hem thuisnabij naar school te laten gaan, met vriendjes in de buurt.”

Op de vraag of dit is gelukt, zegt Remko volmondig “ja”. “Dat is zeker gelukt en dat is fantastisch. De leerkrachten hebben hem goed in beeld en hij had direct aansluiting met klasgenoten. Al snel kreeg hij een uitnodiging voor een kinderfeest en kort daarna volgde een tweede uitnodiging. Hij was eerder nog nooit op een kinderfeest uitgenodigd. Ons plan was geslaagd.”

Passend onderwijs is én blijft maatwerk

Manon spreekt de wens uit dat in de toekomst goed wordt gekeken naar leerlingen die potentieel hebben om terug of door te stromen naar regulier onderwijs. Ze is blij om te zien dat Plein 013 daar aandacht voor heeft. “Dit was helemaal nieuw voor zowel De Keyzer als Rennevoirt. Er was bijvoorbeeld ook geen symbiosecontract. Dit heb ik zelf met ons bestuur opgesteld. Gelukkig kon ik bij het samenwerkingsverband terecht voor tips en adviezen. En natuurlijk, speciaal (basis)onderwijs heeft veel expertise, maar ook reguliere scholen hebben zich door de jaren heen steeds meer passend georganiseerd door de ondersteuningsstructuur uit te breiden en te versterken. Ik hoop dat we steeds meer gaan samenwerken. Dat we samen de brug tussen regulier en speciaal (basis)onderwijs nog beter gaan slaan.”

Remko beaamt dat passend onderwijs erom vraagt buiten je eigen, dagelijkse praktijk te kijken. “Wat een kind nodig heeft, is en blijft maatwerk. Het verhaal van Jecko is een mooi voorbeeld. We zien zo’n duidelijk verschil. Hij is ondernemender en socialer. Hij is enorm gegroeid en kijkt ernaar uit om na groep 8 te starten op het voortgezet onderwijs.”

Speerpunt 1

Plein 013 streeft naar een passende plek voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor is samenwerking van belang om een doorgaande lijn te realiseren vanaf de voor- en vroegschoolse educatie (kinderopvang, specialistische voorschoolse voorzieningen), het primair onderwijs (BaO, SBO en SO) en het voortgezet onderwijs. Leerlingen die ondersteuning nodig hebben, kunnen hierdoor zonder onderbrekingen naar school blijven gaan.

Plein 013 en de gemeenten zijn gestart met het programma ‘In de buurt gebeurt het’. Dit heeft als doel om passend onderwijs zoveel mogelijk bij leerlingen in de eigen buurt te regelen.