Contact

Heeft u vragen die u schriftelijk aan ons wilt voorleggen? Stuur een mailbericht naar:

info@plein013.nl

Samenwerkingsverband Plein 013

Bezoekadres:
Ringbaan Oost 240
5018 HC  Tilburg

Parkeren: Navigatie: JP Coenstraat 89. U kunt gratis op ons eigen terrein parkeren.
OV: vanaf Centraal Station: lijn 9, lijn 140, lijn 141, lijn 143,
Postadres:
Postbus 1372
5004 BJ  Tilburg
Telefoon: 013 21 00 13 0
E-mail: info@plein013.nl
Bank: NL86INGB 0009 0622 49

Ontmoeten, verbinden, versterken

Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. We doen dit bij voorkeur in de gewone basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming werken we nauw samen met andere partners, die ouders en scholen daarbij ondersteunen.