Meld je aan en denk, praat en doe mee in een of meerdere thema’s

Ontmoeten, verbinden, versterken

Welkom op deze website. Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat past bij hun ondersteuningsbehoeften. Kinderen, ouders, leraren en partners zijn voor ons de sleutelfiguren om wie het draait!

VACATURES 

Orthopedagoog/Psycholoog

o,6 wtf

Loket Plein 013

 zie: www.rtcmiddenbrabant.nl

 

Voor    ouders

 

ikzoekeenpassendeschool

Plein Nuldertien